Stichting ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid

Aangesloten bij ANBI

Stichting ECHO

Stichting ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid is een maatschappelijke organisatie met een ANBI-status. ECHO is in 1994 opgericht door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de koepelorganisaties voor het hoger onderwijs VSNU en VH. Tot 2003 was ECHO een volledig gesubsidieerde stichting. Vanaf 2003 is ECHO een onafhankelijke non-profit organisatie.

Missie

ECHO heeft als doel het bevorderen van een inclusieve samenleving, waarin iedereen ongeacht afkomst en identiteit het beste uit zichzelf kan halen. ECHO richt zich hierbij specifiek op vergroten van de culturele diversiteit in het onderwijs en op de arbeidsmarkt vanuit een intersectioneel perspectief.

Het bestuur van Stichting ECHO

  • Naima Azough, voorzitter
  • Els van Doorn, penningmeester
  • Huug de Deugd, algemeen bestuurslid
  • Nitesh Bharosa, algemeen bestuurslid
  • Vinod Subramaniam, algemeen bestuurslid

De bestuursfuncties bij ECHO zijn onbezoldigde functies.

Mary Tupan-Wenno is aangesteld als directeur.

 

Organisatie

Het team van ECHO is naar verhouding klein. Het team bestaat uit medewerkers die een vast of tijdelijk contract hebben tevens een aantal medewerkers die op basis van een nul-uren contract verbonden zijn aan de organisatie. ECHO werkt daarnaast op regelmatige basis met stagiairs, ECHO Ambassadeurs en andere vrijwilligers die betrokken worden bij activiteiten van de stichting.

Voor de arbeidsvoorwaarden van medewerkers, met name de salarisniveaus volgt Stichting ECHO de Cao voor het hoger beroepsonderwijs.

Naima Azough

Voorzitter

Els van Doorn

penningmeester

Nitesh Bharosa

algemeen bestuurslid

Vinod Subramaniam

algemeen bestuurslid

Huug de Deugd

algemeen bestuurslid

Onze gegevens:

KvK nummer: 41187030

BTW nummer: 8040.99.546.B01

Website: www.echo-net.nl

Email: info@echo-net.nl

Bezoekadres: Zuid-Hollandlaan 7, 2596 AL  Den Haag

Het jaarverslag en beleidsplan van 2022 zijn hier te downloaden, evenals het ANBI formulier van Stichting ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid:

Voor vragen of opmerkingen neemt u gerust contact op met Stichting ECHO via: info@echo-net.nl.