ECHO mentorprogramma

Regulier en In-House

Wat houdt het in?

Het ECHO Mentorprogramma koppelt aankomende en startende professionals als mentee aan ervaren professionals als mentor. Het doel van dit programma is tweeledig:

R

Jou in de gelegenheid stellen om van de mentor te leren: jouw mentor is een ervaren professional die met jou kan meedenken over specifieke vragen waar jij mogelijk ondersteuning bij zoekt. Denk bijvoorbeeld aan: hoe kan ik mezelf goed profileren op de arbeidsmarkt? Hoe kan ik trouw blijven aan mezelf in een professionele context? Hoe kan ik mijn netwerk opbouwen in de sector die voor mij relevant is? In loondienst of ondernemen, wat past bij mij? Deze vragen en nog veel meer kan je bespreken met jouw mentor.

R

De mentor in de gelegenheid stellen om van jou te leren: jij hebt vanuit jouw doorleefde ervaring ook een perspectief waar jouw mentor van kan leren. Dit programma wordt namelijk uitgevoerd in het kader van Diversiteit & Inclusie. Ervaringen die voor jou mogelijk normaal of vanzelfsprekend, kunnen voor een mentor verrijkend of inzichtelijk zijn. Dit mentorprogramma is voor de deelnemende mentoren dan ook een kans om hun kennis, inzicht en vaardigheid op Diversiteit & Inclusie te ontwikkelen en daar kan jij, door simpelweg jouw vragen en perspectieven te delen, een bijdrage aan leveren!

Zowel het reugliere mentorprogramma als de in-house programma’s zijn inmiddels van start. Aanmelden voor het mentorprogramma van volgend jaar kan vanaf het einde van 2023.

Reguliere ECHO Mentorprogramma
ECHO In-house Mentorprogramma