Veelgestelde vragen

Komen studenten die nu aan het afstuderen zijn ook nog steeds in aanmerking voor de ECHO Award 2024?

Ja, studenten die nu in de afstudeerfase zitten en voor de zomer afstuderen mogen nog steeds voorgedragen worden voor de ECHO Award.

Welke categorieën zijn er dit jaar?

Dit jaar worden er vier Awards uitgereikt:

    • ECHO Award HBO aan een student in het hoger beroeps onderwijs
    • ECHO Award WO aan een studenten in het wetenschappelijk onderwijs
    • Bèta Techniek Award aan een student in het hoger beroeps onderwijs of het wetenschappelijk onderwijs
    • Law & Tax Award aan een student in het hoger beroeps onderwijs of het wetenschappelijk onderwijs

Hoeveel studenten mag een instelling maximaal voordragen?

Iedere instelling mag per categorie maximaal 3 kandidaten voordragen.

Een instelling kan op basis van deze voorwaarden dus in totaal 9 kandidaten voordragen.

Wie behoort tot de doelgroep van de ECHO Award?

De ECHO Award is gericht op:

    • Nederlandse studenten met een niet-westerse achtergrond.*
    • Studenten met een vluchtelingachtergrond.

*Voor de definitie van “niet-westers” baseert ECHO zich op het kader van het CBS: “Persoon met als migratieachtergrond één van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.” Lees hier meer.

Omdat het CBS haar definitie baseert op een sociaal-economische insteek en het werk van ECHO zich baseert op een sociaal-maatschappelijke insteek in de Nederlandse context, kiest ECHO ervoor Indonesië en Japan wel tot een “niet-westers” kader op te nemen. Voor vragen over deze benadering, neem gerust contact met ons op.

Voor internationale studenten geldt dat zij alleen in aanmerking komen als zij:

    • Zich identificeren als onderdeel van een gemarginaliseerde gemeenschap in hun eigen context;
    • Van plan zijn zich in Nederland te vestigen;
    • Een maatschappelijke bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse samenleving.

Is het cijfergemiddelde van 7,5 een harde eis?

Nee, de jury ziet een cijfergemiddelde als een goede indicator voor excellentie, maar zeker niet als enige indicator. De jury beoordeelt het cijfergemiddelde altijd in relatie tot de context van de student.

Is het criterium van “uitstekend Engels” een harde eis?

Nee, we gaan er niet van uit dat kandidaten “native speakers” zijn. Het niveau van Engels moet voldoende zijn voor de kandidaat om een gesprek in het Engels te voeren en courses aan UCLA te kunnen volgen.

Mogen studentverenigingen ook kandidaten voordragen?

Nee, kandidaten dienen voorgedragen te worden door een hoger onderwijsinstelling. De reden hiervoor is dat de ECHO Award een middel is om het thema van diversiteit en inclusie binnen de instelling te agenderen en draagvlak te creëren.

Klopt het dat de caseopdracht is komen te vervallen?

Ja, dat klopt.