Trainingen, workshops en advisering

Waar kun je ons voor inzetten?

Met culturele diversiteit als vertrekpunt voor faciliteren wij de ongemakkelijke gesprekken over racisme en discriminatie, waarbij we ondersteunen in een proces van bewustwording naar handelingsvermogen in beleid en praktijk. Dit doen wij vanuit een intersectionele benadering, wat betekent dat we verschillende dimensies van diversiteit verbinden aan het vraagstuk van culturele diversiteit.

Waar kan je ons voor inzetten?

   • Trainingen en workshops: ben je op zoek naar trainers die een veilige omgeving kunnen creëren om ongemakkelijke onderwerpen te bespreken zoals racisme en discriminatie? Of wil je juist trainers die mensen kunnen meenemen in een bewustwordingsproces over wat Diversiteit & Inclusie nu eigenlijk betekent? Wij hebben een pool van ervaren trainers die met interactieve werkvormen kunnen faciliteren in dit proces.
   • Advisering: heb je behoefte aan een kritische lens op vraagstukken of plannen? Wij denken graag met je mee vanuit onze ervaring en kennis op Diversiteit & Inclusie. In onze rol als adviseur delen we vooral aandachtspunten, overwegingen en mogelijke spanningen die van belang zijn om mee te nemen in de betreffende context.
   • Curriculumontwikkeling en -hervorming: ligt er de wens om een curriculum inclusiever te maken? ECHO kan ondersteunen in een proces van curriculumhervorming, waarbij er zowel beleidsmatig als praktijkgericht meegedacht kan worden. Ondersteuning kan vorm vinden in zowel advisering als workshops om het curriculum te ontwerpen.
   • HR-vraagstukken: is diversiteit een aandachtspunt in werving en selectie, maar ben je nog zoekende in wat dit betekent voor HR in de praktijk? ECHO biedt advies en workshops om HR-procedures en beleid onder de loep te nemen vanuit een D&I-lens. Hierin staat het herkennen van mogelijke uitsluiting en proactief inspelen op diversiteit centraal.
   • Maatwerk: ben je op zoek naar maatwerk? ECHO gaat graag het gesprek aan om te kijken hoe we het beste kunnen aansluiten op jouw context, vragen en behoeften.

Benieuwd naar de mogelijkheden? We komen graag met je in contact.