ECHO Leergang Inclusive Excellence

In 2024 organiseert ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid weer de Leergang Inclusive Excellence. Er zullen twee edities plaatsvinden, één in het voorjaar van maart-juni 2024 en één in het najaar van oktober 2024-januari 2025. Deelnemers kunnen zich vanaf nu aanmelden. Lees op deze pagina meer over wat de leergang inhoudt, de kosten en onderaan de pagina een overzicht van het programma en de data van de voorjaars- en najaarseditie van de ECHO Leergang Inclusive Excellence 2024.

 

Over de leergang

Diversiteit en inclusie zijn niet meer weg te denken in het onderwijsveld. Maar wat betekent het nou eigenlijk, zowel in theorie als in de praktijk? En hoe kunnen onderwijs- en beleidsprofessionals proactief inspelen op uitdagingen en vraagstukken en meebewegen met de veranderende maatschappelijke context als het gaat om dit thema?

Tijdens de Leergang Inclusive Excellence staan deze vragen centraal en worden deelnemers meegenomen in een ontwikkeltraject waarin kennis, ervaringen, maar vooral ook praktische handvatten geboden worden om een inclusieve leeromgeving in de eigen context te creëren.

Diversiteit en inclusie in de dagelijkse praktijk betekent maatwerk. Iedere context is anders en dus kunnen oplossingen voor D&I gerelateerde vraagstukken per situatie verschillen. ECHO biedt kaders, onderzoek, praktijkervaring, intervisie en interactieve werkvormen om deelnemers in staat te stellen zelf te kunnen bepalen welke oplossingen en interventies aansluiten bij hun context. Op deze wijze wordt gewerkt aan het versterken van handelingsvermogen en constructieve strategieën om ongemakkelijke thema’s bespreekbaar te maken en op te lossen.

Deze leergang is een belangrijke aanvulling op de ‘basis kwalificaties onderwijs’ (BKO), en begeleidt onderwijs en beleidsprofessionals in een proces van bewustwording en reflectie om nog beter in te kunnen spelen op de realiteit van werken met een divers samengestelde studentenpopulatie.

Deelname aan de leergang kost € 2.150,- exclusief 21% BTW.

 

 

De leergang is gebaseerd op de volgende pijlers:

 1. Kennis: van basisconcepten zoals ‘diversiteit’ en ‘inclusie’ tot verdiepende kaders zoals ‘racisme’ en ‘intersectionaliteit’, de leergang verkent deze begrippen in theorie, beleid en praktijk.
 2. Vaardigheden: in de leergang zullen deelnemers zelf ‘ongemakkelijke gesprekken’ leren faciliteren met verschillende werkvormen gericht op kritische zelfreflectie, constructieve dialoog en strategisch bewegen in machtsstructuren.
 3. Actie: de leergang biedt inzicht en input voor het formuleren van een eigen actieplan, die in intervisie met ECHO en de andere deelnemers gedurende het traject wordt ontwikkeld.

Voor meer informatie over de leergang kunt u contact opnemen met de facilitator van de leergang:
Pravini Baboeram via pravini@echo-net.nl of 06-23079310.

Inclusive Excellence: Najaarseditie 2024

Bijeenkomst 1 – 8 oktober 2024 van 13:00 – 17:00: Mijn visie als professional

 • Introductie & Kennismaking.
 • Begrip van diversiteit en inclusie (D&I) in de maatschappelijke context.
 • Inzicht in randvoorwaarden voor een veilige leeromgeving.

Bijeenkomst 2 – 5 november 2024 van 09:00 – 17:00: Mijn identiteit als professional

 • Begrip van kaders en concepten gerelateerd aan D&I.
 • Reflectie op intersectionele identiteit.
 • Inzicht in de invloed van die identiteit op het eigen referentiekader en aannames.

Bijeenkomst 3 – 19 november 2024 van 09:00 – 17:00: Mijn ongemak als professional

 • In gesprek met studenten.
 • Constructieve benaderingen voor ongemakkelijke gesprekken.
 • Inzicht in groepsdynamiek.

Bijeenkomst 4 – 3 december 2024 van 09:00 – 17:00: Mijn invloed als professional

 • Begrip van machtsstructuren en systematische uitsluiting.
 • Inzicht in de eigen invloedsfeer.
 • Verbinding tussen individuele rol en systeemverandering.

Bijeenkomst 5 – 17 december 2024 van 13:00 – 17:00: Mijn plan als professional

 • Presentatie actieplannen.
 • Intervisie op actieplannen.
 • Reflectie proces.

Bijeenkomst 6 – 28 januari 2025 van 13:00 – 17:00: Terugkomdag

 • Intervisie.