Internationale projecten

e-Inclusion

Tekst toevoegen

BWSE

TEKST

#IBelong

Het Europese project #IBelong is uitgevoerd op initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met de Universiteit van Porto in Portugal, Universiteit van Osnabrück in Duitsland en Edge Hill University in Engeland en KIC Malta. Dit project richt zich op het genereren van resultaten vanuit onderzoek en ontwikkelde interventies met als doel het vergroten van de ‘sense of belonging’ van studenten en docenten in het hoger onderwijs. De drie interventies zijn zogenaamde Dialogue Days, Team-Teacher Reflections en Student engagement via mentoring. Deze interventies richten zich op het versterken van het thuisgevoel onder eerstejaars studenten zodat zij, ongeacht hun achtergrond, samen met docenten en studiegenoten, de gewenste binding en verbondenheid voelen met de leergemeenschap. De verwachting is dat dit een positieve invloed zal hebben op hun persoonlijke groei en ervaringen in het hoger onderwijs en uiteindelijk bijdraagt aan de persoonlijke groei van studenten en het bevorderen van het student succes.