Criteria ECHO Award

Algemeen

    • De student is vernieuwend in denken en doen: denkt buiten de kaders, draagt bij aan vernieuwing in het maatschappelijk debat over diversiteit en inclusie;
    • De student heeft organiserend vermogen: kan visie vertalen naar praktijk, weet mensen hierbij te betrekken en enthousiasmeren;
    • De student heeft bijgedragen aan maatschappelijke impact: heeft een verschil gemaakt in de samenleving en aantoonbaar diversiteit en inclusie versterkt;
    • De student is een critical friend: weet opbouwende kritiek te formuleren over kwesties gerelateerd aan uitsluiting, denkt mee over constructieve oplossingen.

Aanvulling op bovenstaande criteria voor de Bèta Techniek Award voor een student in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs:

De student heeft een duidelijke visie voor innovatie binnen de bèta/techniek in een veranderende maatschappelijke context.

Aanvulling op bovenstaande criteria voor de Law & Tax Award voor een student in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs:

De student heeft een duidelijke visie voor diversiteit en inclusie in de bredere maatschappelijke context, bijvoorbeeld t.a.v. wetgeving, beleid en uitvoering in het recht, inclusief belastingrecht en toeslagen.

Praktische criteria waaraan de kandidaat moet voldoen:

   • De student maakt deel uit van een ondervertegenwoordigde groep, met een specifieke focus op Nederlandse studenten met een niet-westerse achtergrond of vluchteling achtergrond.
   • De student heeft bovenmatige studieprestaties (richtlijn: gemiddeld een 7,5 of hoger);
   • De student heeft een uitstekende beheersing van de Engelse taal;
   • De student is beschikbaar voor de ECHO Ambassadors Academy die plaatsvindt op 24 augustus 2024;
   • De student is beschikbaar voor een gesprek met de jury van de ECHO Award;
   • De student is beschikbaar om de uitreiking van de ECHO Award 2024 op 12 december bij te wonen (deze datum is nog ovb).