Voordrachtsprocedure ECHO Award

Om een kandidaat voor te dragen voor de ECHO Award 2024, dient u de volgende informatie gegevens gereed te hebben

 

   • Volledig ingevuld voordrachtsformulier ECHO Award 2024; zie dit formulier
   • Een voordrachtsbrief* met een motivatie voor de voordracht ondertekend door een lid van het College van Bestuur/de Raad van Bestuur; zie deze voorbeeldbrief
   • Een persoonlijke motivatiebrief van de voordragen kandidaat; zie richtlijnen motivatie
   • Een curriculum vitae van de kandidaat

De voordracht dient per mail te worden ingediend via pravini@echo-net.nl. Voor vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u contact opnemen met Pravini Baboeram (pravini@echo-net.nl).

 

Deadline voordrachten: 7 juni 2024

Let op! De interne deadline kan afwijken van 7 juni 2024. Voor vragen hierover, neem contact op met de ECHO Award coördinator binnen jouw onderwijsinstelling.

* Nadere toelichting voordrachtsbrief door de instelling/faculteit/opleiding, ondertekend door een lid van het College van Bestuur/de Raad van Bestuur. In de voordrachtsbrief stelt de instelling/faculteit/opleiding de voorgedragen student voor aan de jury met een motivatie voor voordracht. De brief dient een handtekening te bevatten van een lid van het College van Bestuurd/de Raad van Bestuur.