Programma’s door ECHO

Ontdek wat wij doen.

ECHO Mentorprogramma

Het ECHO Mentorprogramma is in eerste instantie opgezet om zichtbaarheid onder multicultureel talent te vergroten. Over de afgelopen jaren hebben diverse organisaties zich langdurig verbonden aan het mentorprogramma waaronder Shell in de eerste drie jaar. Op initiatief van Shell hebben ABN Amro, KPN, en NS in de jaren daaropvolgend zich gezamenlijk aangesloten waarmee het mentorprogramma uitgroeide tot een breder netwerk van mentoring. In de jaren daaropvolgend hebben verschillende organisaties uit het de publieke en private sector zich aangesloten waaronder KPMG, Schiphol Group, Hogan Lovells, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Alliander, Gemeente Amsterdam, Achmea, Vereniging van Hogescholen (VH) en ook Google.

ECHO Award

Ieder jaar viert ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, het succes van de multiculturele samenleving in Nederland met de uitreiking van de ECHO Award. Vorig jaar vierde ECHO het 20-jarig jubileum van de ECHO Award. De ECHO Award maakt excellente studenten met een niet-westerse achtergrond in het hoger onderwijs zichtbaar die zich als wereldburgers bewegen in verschillende contexten en vanuit een maatschappelijke missie kunnen bijdragen aan gelijke kansen voor iedereen. Studenten die in aanmerking komen voor een ECHO Award zijn succesvolle studenten die zich onderscheiden door hun bovenmatige studieprestaties, ondernemende instelling, organiserend vermogen, impact op maatschappelijke vernieuwing en visie op diversiteit en inclusie. ECHO reikt sinds 2001 elk jaar de ECHO Award HBO en de ECHO Award WO uit. In de volgende jaren zijn daar de ECHO Award Bèta Techniek en de Loyens & Loeff Law & Tax Award aan toegevoegd.

ECHO Summerschool

De ECHO Community Summerschool is een interactief programma dat is ontwikkeld in het kader van het Europese MURAL (Mutual Understanding Respect And Learning) project op initiatief van de British Council. In andere landen als Duitsland, Engeland, Portugal, Griekenland en Polen worden vergelijkbare workshops aangeboden om inclusie in Europa te versterken. We hebben deze kans aangegrepen om een programma te ontwikkelen en uit te voeren voor studenten en young professionals uit het ECHO-netwerk die:

  • Hun relatie met andere ECHO community members wil versterken;
  • Willen leren van ervaringen en ideeën van mensen uit het ECHO-netwerk en vice versa;
  • Ideeën die ze hebben voor inclusie in hun eigen context (als student of professional) willen uitwerken tot een concreet plan van aanpak voor de korte of lange termijn.

ECHO Studiereis

Doel van de studiereis is aanreiken van concrete voorbeelden van programma’s in zowel het voortgezet (beroeps) onderwijs als het hoger onderwijs voor zogenaamde ‘pathways to success’. Programma’s die inclusief zijn en zich richten op het bevorderen van studiesucces door middel van regionale samenwerking. UCLA bereikt dit door het creëren van een cultuur van ‘inclusive excellence’ en doorstroomprogramma’s (transfer) in samenwerking met een groot netwerk van community colleges en high schools die het toeleverend onderwijs verzorgen maar bovenal in de doorstroom programma’s die studenten optimaal voorbereiden voor een succesvolle overgang naar en behoud tijdens het eerste jaar aan UCLA. Tijdens de studiereis maken deelnemers  kennis maken met een groot aantal inspirerende sprekers, zowel professionals als studenten van UCLA, Community Colleges en High Schools. Gedurende het programma zal ECHO de deelnemers begeleiden en faciliteren in het vertalen van Amerikaanse ervaringen naar de Nederlandse context.