Bonusaflevering podcast stagediscriminatie: in gesprek met minister Van Gennip en minister Dijkgraaf

9 november 2023

Bonusaflevering van de podcastserie ‘Stagediscriminatie onder de loep‘: in gesprek met minister Van Gennip en minister Dijkgraaf

In deze bonusaflevering verwelkomen we twee speciale gasten die een cruciale rol hebben gespeeld in het erkennen van stagediscriminatie als maatschappelijk probleem vanuit de politiek en hier ook concreet vervolg aan hebben gegeven. Samen met minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat Pravini Baboeram (host) in gesprek over keymomenten en inzichten die voor beide ministers hun visie op stagediscriminatie gevormd hebben. Ook bespreken zij waar volgens hen de kansen en mogelijkheden liggen om tot daadwerkelijk concrete verandering te komen als het gaat om stagediscriminatie. Tot slot blikken beide ministers vooruit en delen wat zij aan hun opvolgers mee willen geven, namelijk:

Minister Dijkgraaf: “Stagediscriminatie tegengaan is een lang pad en eigenlijk een emancipatiebeweging voor jonge mensen. Het is iets wat continu onze aandacht vraagt.”… “Als we het hier niet kunnen oplossen hoe kunnen we het dan op andere punten in de samenleving oplossen? Dus geen excuses.”

Minister van Gennip: “Ik denk dat een van de grootste opgaven van onze tijd is hoe we een echte inclusieve samenleving bouwen. Een samenleving die al die uitdagingen aankan, een samenleving waar mensen echt hun talent kunnen ontwikkelen en waar we echt gelijkwaardige kansen hebben. En daar zijn we tot nu toe maar mondjesmaat in geslaagd, dus dat moet echt beter.”

Deze bonusaflevering is vanaf nu te beluisteren via Spotify.

Deze podcast is een productie van ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid en wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.