Landelijke conferentie tegen stagediscriminatie hoger onderwijs

In samenwerking met Hogeschool Utrecht

Op 23 november 2023 zal de Landelijke conferentie tegen stagediscriminatie hoger onderwijs plaatsvinden op Hogeschool Utrecht. Na het ondertekenen van het manifest tegen stagediscriminatie in juli 2022 heeft ECHO het afgelopen jaar met veel instellingen, studenten en het werkveld gesproken, geluisterd en opgehaald. Onze conclusie: door heel Nederland zetten verschillende mensen zich op allerlei vlakken in op dit belangrijke thema, maar veel van ons zoeken nog naar manieren waarop. Tijdens de conferentie brengen we daarom graag iedereen samen: van opleidingen die al veel stappen hebben gezet, om hun practices te delen tot instellingen die nog aan het zoeken zijn naar hoe invulling te geven aan dit onderwerp. Maar ook werkgevers die zich bewust zijn van stagediscriminatie. En als laatste: de studenten, waarmee we de afgelopen maanden gezocht hebben hoe zij zich beter kunnen navigeren met vragen rondom dit onderwerp.

Het gaat een interactieve dag worden met zowel een plenair programma met panelgesprekken als workshops rondes geschikt voor alle aandeelhouders. Aan het einde van de dag is er ruimte om nader kennis met elkaar te maken, contacten te leggen en gesprekken voort te zetten over en hapje en drankje.

Helaas is het in verband met beperkte plek niet meer mogelijk om je aan te melden voor de conferentie. Wel kun je via onderstaande link jezelf op de wachtlijst laten plaatsen, dan nemen we direct contact met je op nav een afmelding. Voor vragen en contact: annejet@echo-net.nl.

Programma

Het plenaire programma wordt geopend door de gastorganisatie Hogeschool Utrecht met welkomstwoord van Eva Reuling, Lid College van Bestuur. De keynote wordt verzorgd door Maurice Crul, hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit. Gevolgd door een panelgesprek met de volgende sprekers:

    • Elena Valbusa, Diversity Officer Hogeschool Utrecht
    • Paul Doop, Lid Raad van Bestuur NPO
    • Vijay Chamman, Stagebegeleider Hogeschool van Amsterdam

Na het plenaire deel kunt u deelnemen aan verschillende workshops en sessies. Onderaan deze pagina kunt u de omschrijvingen van de workshops en sessies vinden.

     • ‘Juridische discriminatie vs. Ervaren discriminatie’ – Ercan Büyükçiftçi van Haagse Hogeschool
     • ‘Stagediscriminatie tegengaan samen met een werkgever’ – Marjolein de Beus van Hogeschool Utrecht 
     • ‘Hoe maak ik stagediscriminatie bespreekbaar?’ – Hanan Nhass & Chadia Bannouh van Windesheim Almere en Zwolle
     • ‘Stagediscriminatie in de zorg’ – Vijay Chamman van Hogeschool van Amsterdam & Isata Allouti van Hogeschool Utrecht  
     • Stagesdiscriminatie en studenten+- Ihab Laachir van de Universiteit van Amsterdam en Harriët Rempe Hogeschool Utrecht

     • ‘Sessie ECHO, Leerlijn’: Vicky Pinheiro Keulers en Niek Putman (ENG)
     • ‘Sustainability Transformaties binnen organisaties’: Henrieke van Bommel van AnalitiQs & Anthony Vafi van House of Performance
     • Handelingskader stagediscriminatie van Karel de Grote’: Nadra Beyram van Karel de Grote Hogeschool Antwerpen

Na de workshops en sessies sluiten we het programma plenair af met een studentenpanel. Hierna is er de mogelijkheid om over een hapje en drankje uit te wisselen.

De planning van de dag ziet er als volgt uit:

09.30 – 10.00 Inloop en ontvangst
10.00 – 11.30 Plenair programma
met welkomstwoord Eva Reuling, keynote Maurice Crul en stakeholders panel
11.45 – 12.45 Workshopronde 1
12.45 – 13.30 Gezamenlijke lunch
13.45 – 14.45 Workshopronde 2
15.00 – 15.30 Afronding plenair programma met het studentenpanel
15.30 – 17.00 Netwerken en uitwisselen over een hapje en drankje

Workshop omschrijvingen

Eerste ronde

1. Juridische discriminatie vs. Ervaren discriminatie – door Ercan Büyükçiftçi van Haagse Hogeschool

Ercan Büyükçifçi is strategisch adviseur inclusie op de Haagse Hogeschool en tevens lid van de Adviescommissie Divers en inclusief Hoger Onderwijs en Onderzoek. Hij zet zich op de Haagse Hogeschool vanuit het Inclusion Office onder meer in op het tegengaan van stagediscriminatie en is nauw betrokken bij het Stagepunt waar studenten o.a. stagediscriminatie kunnen melden. In de workshop gaat Ercan in op ervaren stagediscriminatie en waarom je als hoger onderwijsinstelling – mét oog voor juridische kaders – stagediscriminatie moet uitbannen. De centrale vraag in Ercans workshop is: Hoe kan je als instelling vanuit verantwoordelijkheid inspelen op de ervaringen van studenten en náást de student staan in het tegengaan van stagdiscriminatie? 

3. Stagesdiscriminatie en studenten+ – door Ihab Laachir van de Universiteit van Amsterdam en Harriët Rempe Hogeschool Utrecht

Ihab Laachir is student aan de UvA en zowel via de studentenraad als daarbuiten een belangrijke stem in het gesprek over kansengelijkheid van studenten met een beperking. Harriët Rempe werkt als aanjager van Studenten+ binnen Hogeschool Utrecht. In deze sessie gaan we bespreken wat je allemaal kan doen om stages toegankelijker te maken voor studenten+. Naast het delen van expertise vanuit eigen ervaring en hoe dit vervolgens concreet vorm te geven binnen de instelling, zullen we ook reflecteren op de context van jouw instelling/opleiding.

2. Stagediscriminatie tegengaan samen met een werkgever – door Marjolein de Beus van Hogeschool Utrecht

Marjolein de Beus heeft vorig jaar voor de Hogeschool van Utrecht haar afstudeeronderzoek gedaan over hoe de opleiding HRM in samenwerking met stageorganisaties en praktijkbegeleiders inclusieve stageplekken promoten en faciliteren. In haar workshop gaan we met elkaar in gesprek over hoe veranderingsprocessen op de volgende manieren kunnen stimuleren: curriculaire aanpassingen, community building, inclusief werkgeverschap en partnerschap. Daarnaast worden er ook wat resultaten uit haar onderzoek gedeeld en kun je deze naast de context van je eigen opleiding/instelling kunnen leggen. 

4. Handelingskader van Karel de Grote Hogeschool  – Door Nadra Beyram van Karel de Grote Hogeschool Antwerpen

In KdG ontwikkelden we een handelingskader ‘Hoe omgaan met het hoofddoeken verbod op stage?’. Het is een intern ondersteunend document voor opleidingen in het omgaan met dit vraagstuk. In deze sessie lichten we het kader toe en daarnaast zullen we in gesprek gaan over hoe dit toepasbaar zou kunnen zijn binnen je eigen instelling en/of organisatie. 

5. Sessie ECHO, Leerlijn – door Vicky Pinheiro Keulers en Niek Putman 

In deze sessie zoomen we in op een aantal onderdelen van de door ECHO ontwikkelde leerlijn tegen stagediscriminatie. Zo gaan we in gesprek over de verantwoordelijkheid van werkgevers, studenten en onderwijsprofessionals en lichten we ons ontwikkelde framework rondom de (on)zichtbaarheid van stagediscriminatie toe.

In this session, we zoom in on some of the components of ECHO’s developed course against internship discrimination. For example, we will discuss the responsibility of employers, students and education professionals and explain our developed framework around the (in)visibility of internship discrimination.

Tweede ronde

A. Juridische discriminatie vs. Ervaren discriminatie – door Ercan Büyükçiftçi van Haagse Hogeschool

Ercan Büyükçifçi is strategisch adviseur inclusie op de Haagse Hogeschool en tevens lid van de Adviescommissie Divers en inclusief Hoger Onderwijs en Onderzoek. Hij zet zich op de Haagse Hogeschool vanuit het Inclusion Office onder meer in op het tegengaan van stagediscriminatie en is nauw betrokken bij het Stagepunt waar studenten o.a. stagediscriminatie kunnen melden. In de workshop gaat Ercan in op ervaren stagediscriminatie en waarom je als hoger onderwijsinstelling – mét oog voor juridische kaders – stagediscriminatie moet uitbannen. De centrale vraag in Ercans workshop is: Hoe kan je als instelling vanuit verantwoordelijkheid inspelen op de ervaringen van studenten en náást de student staan in het tegengaan van stagdiscriminatie? 

C. Hoe maak ik stagediscriminatie bespreekbaar?– door Hanan Nhass & Chadia Bannouh van Windesheim Almere en Zwolle

Wat je hebt geleerd in de schoolbanken nu eens eindelijk in de praktijk toepassen: de stageperiode is voor veel studenten een mooie tijd. Toch kan dit ook anders uitpakken. Uit ons onderzoek blijkt dat meer dan de helft van onze ondervraagde studenten in Almere stagediscriminatie heeft ervaren, vooral vanwege huidskleur. Daar vallen vele ervaringen onder: van expliciete opmerkingen en ‘grappen’ tot onderhuidse spanningen en uitsluiting. In deze workshop gaan we aan de slag met het thema stagediscriminatie. Welk beleid kun je als school voeren om stagediscriminatie te signaleren en bespreekbaar te maken. Wat wordt daarin verwacht van studenten, stagebegeleiders en bedrijven? In deze interactieve sessie wordt aan de hand van casuïstiek uitgewisseld wat best practices zijn. Daarnaast besteden we aandacht aan ervaringen buiten de Randstad.
Hanan Nhass is adviseur diversiteit en inclusie (Student Support Centrum Windesheim Almere) en Chadia Bannouh is strategisch adviseur diversiteit en inclusie (dienst Strategie en Support Windesheim Zwolle).

B. Stagediscriminatie in de zorg – Door Vijay Chamman van Hogeschool van Amsterdam & Isata Allouti van Hogeschool Utrecht

In deze sessie gaan we in gesprek over het tegengaan van stagediscriminatie binnen de zorgsector. Vijay Chamman van de Hogeschool van Amsterdam en Isata Allouti van Hogeschool Utrecht zullen delen wat zij tegenkomen in de praktijk. Ook proberen zij beiden interventies uit om stagediscriminatie tegen te gaan. Vervolgens zullen we als groep onderzoeken hoe het melden en tegengaan van stagediscriminatie een onderdeel van het curriculum kan zijn. Dit koppelen we aan de pijler leiderschap van het nieuwe onderwijsprofiel zorg, maar is uiteraard ook relevant voor andere opleiding. 

D. Handelingskader van Karel de Grote Hogeschool  – Door Nadra Beyram van Karel de Grote Hogeschool Antwerpen

In KdG ontwikkelden we een handelingskader ‘Hoe omgaan met het hoofddoeken verbod op stage?’. Het is een intern ondersteunend document voor opleidingen in het omgaan met dit vraagstuk. In deze sessie lichten we het kader toe en daarnaast zullen we in gesprek gaan over hoe dit toepasbaar zou kunnen zijn binnen je eigen instelling en/of organisatie. 

E. Sustainability Transformaties binnen organisaties – Henrieke van Bommel van AnalitiQs & Anthony Vafi van House of Performance

Is het ‘tegen stagediscriminatie’ of ‘voor een inclusieve stageplek’? Waar staat jouw organisatie als het gaat om het aanbieden van een inclusieve stageplek? En waar staan jullie op het gebied van een inclusieve werkomgeving? Henrieke van Bommel (Expert DEI + Data bij AnalitiQs) en Anthony Vafi (consultant bij House of Performance) laten zien waarom deze veranderingen bij organisaties meestal niet vanzelf gaan en wat je als organisatie kunt doen om een duurzame verandering te realiseren. Ze nemen je mee in de wereld van verandervraagstukken, de eerste stappen van een employee journey en hoe je data kunt toepassen in de strijd tegen stagediscriminati