Podcastserie: Stagediscriminatie onder de loep

Deze serie podcasts maakt deel uit van het werkprogramma tegen stagediscriminatie in het hoger onderwijs dat de komende jaren wordt uitgevoerd door ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid.

In deze nieuwe podcastserie over stagediscriminatie in het hoger onderwijs, zullen verschillende gasten vanuit verschillende invalshoeken dit belangrijke maar ook complexe vraagstuk bespreken. Luister naar inzichten en perspectieven over stagediscriminatie vanuit de belevingswereld van studenten, onderzoekers, stagecoördinatoren en gasten vanuit onderwijsinstellingen en stage organisaties. 

Deze serie podcasts is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de specifieke context van studenten, hoger onderwijsinstellingen en stage organisaties en wat we hiervan kunnen leren om het tegengaan van stagediscriminatie gezamenlijk aan te pakken.

Deze serie podcasts maakt deel uit van het werkprogramma tegen stagediscriminatie in het hoger onderwijs dat de komende jaren wordt uitgevoerd door ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid. Het werkprogramma is tot stand gekomen met input van de ondertekenaars van het Manifest tegen stagediscriminatie hoger onderwijs, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bonusaflevering: in gesprek met minister Van Gennip en minister Dijkgraaf

In deze bonusaflevering verwelkomen we twee speciale gasten die een cruciale rol hebben gespeeld in het erkennen van stagediscriminatie als maatschappelijk probleem vanuit de politiek en hier ook concreet vervolg aan hebben gegeven. Samen met minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat Pravini Baboeram (host) in gesprek over keymomenten en inzichten die voor beide ministers hun visie op stagediscriminatie gevormd hebben. Ook bespreken zij waar volgens hen de kansen en mogelijkheden liggen om tot daadwerkelijk concrete verandering te komen als het gaat om stagediscriminatie. Als laatste kijken ze in deze aflevering vooruit naar de toekomst en reflecteren zij op wat ze mee willen geven aan hun opvolgers.

Aflevering 1: Stagediscriminatie en kansenongelijkheid

In deze eerste aflevering gaat Pravini Baboeram (host) in gesprek met Maurice Crul (bijzonder hoogleraar sociologie aan de VU) en Ihab Laachir (student aan de UvA) over kansenongelijkheid in Nederland en in hoeverre dit verband houdt met stagediscriminatie. Luister mee naar een gesprek over de verschillende routes richting het hoger onderwijs, hoe kansenongelijkheid vorm krijgt in verschillende contexten, wat we kunnen leren vanuit onderzoek naar stagediscriminatie in het mbo en de impact van stagediscriminatie op studenten met een functiebeperking.

Aflevering 2: Wat is stagediscriminatie?

Hoe definiëren we stagediscriminatie en op welke momenten kunnen studenten het tegenkomen? Wanneer is er sprake van discriminatie en wanneer is het moment om in te grijpen als instelling? In deze aflevering spreekt Pravini Baboeram (host) met Eva Klooster (onderzoekster) en Assala Driouichi (Landelijke Studentenvakbond) over wat stagediscriminatie is en de rol die instellingen hebben in het tegenaan van stagediscriminatie. Maar ook: wat is de impact van stagediscriminatie op de student en daarmee op de instelling?

Aflevering 3: Stagediscriminatie aanpakken binnen de instelling

Hoe ontwikkel je als instelling een effectieve aanpak om stagediscriminatie tegen te gaan? Wat zijn uitdagingen die onderwijsprofessionals tegenkomen en hoe beïnvloedt het maatschappelijk debat over stagediscriminatie het werk binnen de instelling? Over deze vragen en meer gaat Pravini Baboeram (host) in gesprek met Cindy Warmerdam (projectleider stagediscriminatie bij de Hogeschool van Amsterdam), William Sanchez (diversity officer bij Saxion) en Tjitske Lovert (onderzoeker lectoraat diversiteitsvraagstukken van Inholland Den Haag)

Aflevering 4: Stagediscriminatie aankaarten en bespreekbaar maken

Hoe maak je de ervaringen van stagediscriminatie bespreekbaar? Vanaf vandaag is de vierde aflevering de podcast serie Stagediscriminatie onder de loep te beluisteren. In deze aflevering gaat Pravini Baboeram (host) in gesprek met Ercan Büyükçifçi (Senior Adviseur Inclusie bij de Haagse Hogeschool), Hanan Nhass (Adviseur Diversiteit en Inclusie bij Windesheim Almere) en Emre Sahin (was als studentlid betrokken bij taskforce D&I op de Haagse, nu betrokken bij de Haagse Aanpak Gelijke Stagekansen). Hoe kunnen studenten stagediscriminatie aankaarten, waar kunnen ze terecht en wat kan de instelling doen om de drempel om stagediscriminatie te melden te verlagen?