Terugblik samenwerking ECHO en MURAL- programma 2019

17 januari 2020

ECHO Community meet up terugblik 2019!

Het afgelopen jaar hebben we als ECHO deelgenomen aan het MURAL programma (Mutual Understanding, Respect and Learning) een Europees project onder leiding van de British Council. Verschillende instellingen waaronder ECHO zijn geselecteerd uit landen als Duitsland, Griekenland, Portugal, Polen en de UK voor het MURAL-project op basis van expertise en motivatie voor het bevorderen van tolerantie en respect binnen de samenleving. MURAL is medegefinancierd door het Rights, Equality and Citizenship Programme vanuit de Europese Unie.

Binnen het MURAL-programma zijn er over 2019 verschillende Community meet-ups georganiseerd waarin we namens ECHO diverse trainingen verzorgde aan young en senior professionals volgens het Active Citizen model van de British Council. Het Active Citizen model zet de kracht van mensen- met intrinsieke motivatie voor sociale gelijkwaardigheid- om in het creëren van initiatieven die binnen de eigen context voor bewustwording en duurzame veranderingen zorgen. Door samen te werken met jongeren, beleidmakers, professionals uit het bedrijfsleven, en lokale activisten op Europees niveau heeft er niet alleen kennisdeling plaatsgevonden, maar is ook een belangrijk netwerk ontstaan van sociale activisten voor de toekomst.

Meer dan 80 deelnemers hebben vanuit Nederland geparticipeerd aan MURAL en een individueel actieplan opgesteld. Het zogeheten Social Action Plan biedt leidraad voor de diverse initiatieven die ondernomen zijn binnen verschillende settingen waaronder hoger onderwijsinstellingen, commissies, organisaties.

Ook nieuwsgierig naar de ECHO- community meet- ups en de impact die hiermee is gegenereerd?

  • Klik hier voor de short clip met meer informatie over MURAL in samenwerking met ECHO
  • Klik hier voor meer informatie over MURAL en een terugblik vanuit onze collega partners
  • Klik hier voor een terugblik op het netwerk evenement in november 2019 in Polen
  • Klik hier voor het evaluatierapport van het MURAL project 2019
  • Klik hier voor de foto’s van de ECHO Community meet ups