Loyens & Loeff

3 september 2018

Loyens & Loeff  host in 2018 de ECHO Awards en reikt in dit jaar voor het eerst een nieuwe Award uit, de Loyens & Loeff Legal and Tax Award. Loyens & Loeff heeft deze nieuwe Award samen met ECHO in het leven geroepen om  diversiteit en inclusie te vieren, te ondersteunen en te laten zien dat het een van de  belangrijkste thema’s binnen haar organisatie is. Loyens & Loeff wil  met het opzetten van deze Award het gesprek aanmoedigen over diversiteit en inclusie binnen de eigen organisatie, de eigen sector en de wereld buiten de juridische dienstverlening. Door het laten zien en vieren van de successen van jongeren met een niet-westerse achtergrond en tegelijkertijd te erkennen dat die successen met uitdagingen en obstakels komen, hoopt Loyens & Loeff aan de eigen collega’s, concurrenten en de buitenwereld te laten zien dat het meer dan de moeite waard is om met diversiteit & inclusie aan de gang te gaan. Tot slot wil Loyens & Loeff met de extra award een impuls geven aan het meer divers maken van hun eigen personeelsbestand en het signaal geven dat Loyens & Loeff als werkgever die diversiteit omarmt en als grote toegevoegde waarde zit in het bedienen van hun cliënten op hun cliënten journey.