Kick-off werkprogramma tegen stagediscriminatie

26 januari 2023

Op 26 januari 2023 vond de kick-off van het Werkprogramma tegen stagediscriminatie hoger onderwijs plaats bij Hogeschool Inholland Den Haag. Het werkprogramma concretiseert de gezamenlijke ambitie van de VH (hogescholen), UNL (universiteiten), studentenorganisaties ISO en LSVb, de ministeries van OCW en SZW en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland om de handen ineen te slaan in de aanpak tegen stagediscriminatie bij hogescholen en universiteiten. Deze ambitie is omgezet tot actie nadat door eerdergenoemde organisaties afgelopen zomer het manifest tegen stagediscriminatie in het hoger onderwijs is ondertekend. Met het ondertekenen van het manifest spreken de organisaties gezamenlijk verantwoordelijkheid uit voor het tegengaan van stagediscriminatie, waarbij ieder op zijn eigen manier aan zet is.

Hier vindt u de link naar de foto’s van de kick-off en hier leest u meer over het werkprogramma.