Winnaars ECHO Award 2017

30 september 2017

Op vrijdag 29 september zijn de ECHO Awards 2017 uitgereikt, een landelijke stimuleringsprijs voor excellent multicultureel talent in het hoger onderwijs. Tijdens de ceremonie, die plaats vond in het Atrium te Den Haag, werden drie studenten onderscheiden in de categorie ECHO Award hbo, ECHO Award wo en Bèta Techniek Award. Daarnaast werd eenmalig de Nederlandse UNESCO Commissie Peacebuilding Award uitgereikt.

Winnares ECHO Award hbo: Zunaica Phillips

Zunaica studeert Human Resource Management aan de Haagse Hogeschool. Ze is onder andere medeoprichter van studentenvereniging Dutch-Caribbean Unity en vrijwilliger bij het Arubahuis. De jury was onder de indruk van de heldere visie die Zunaica heeft om een belangrijk vraagstuk in het onderwijs aan te pakken, namelijk de uitval van Caribische studenten in het onderwijs.

Het juryrapport meldt: “Vanuit haar eigen ervaring en kennis zet ze niet alleen concrete initiatieven op die op korte termijn studenten ondersteunen, maar weet ze ook beleidsmatig mee te denken voor lange termijn oplossingen. Hiermee levert ze een belangrijke bijdrage aan in het inclusiever maken van het onderwijs. Naast haar impact in het onderwijs heeft Zunaica ook duidelijk voor ogen hoe ze haar passie voor de kunst en expertise in HR met elkaar kan combineren. Daarmee draagt ze ook bij aan meer inclusie in bedrijven en organisaties.”

Winnaar ECHO Award wo: Sulayman el Mathari

Sulayman studeert Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft onder andere op eigen initiatief het huiswerkbegeleidingsproject MCV Almere opgezet en is lid van een buurtpreventieteam in Almere. Het was voor de jury duidelijk dat Sulayman zijn volledige persoon inzet voor maatschappelijke verandering.

In het juryrapport staat toegelicht: “Met zijn academische kennis levert hij een belangrijke bijdrage aan de medische sector. Met zijn creatieve geest weet hij op beeldende wijze en met prikkelende woorden mensen mee te nemen in zijn verhaal. Met zijn innemende persoonlijkheid en bijzondere levensverhaal weet hij een uitdaging als een stotter te overwinnen en onderdeel te maken van zijn kracht. Met zijn maatschappelijke betrokkenheid creëert hij impact als het gaat om verbinding in de samenleving.”

Winnaar Bèta Techniek Award: Khaled Tamimy

Khaled studeert Liberal Arts and Sciences aan de Amsterdam University College met een Major in Applied Mathematics and Physics en Minor in Computer Science. Hij was onder andere actief als mentor bij Stichting Diversity en als vrijwilliger bij de noodopvang voor vluchtelingen. De visie die Khaled heeft voor inclusiever onderwijs en de concrete acties die hij heeft ondernomen om daaraan bij te dragen maakt dat de jury hem tot winnaar van de Bèta Techniek Award 2017 heeft benoemd.

De jury meldt in het juryrapport: “Khaled heeft laten zien dat hij op ontspannen wijze moeilijke thema’s bespreekbaar kan maken. Vanuit een zelfbewuste identiteit en specifieke expertise weet hij zijn talenten in te zetten om oplossingen te vinden voor maatschappelijke kwesties. Hierin weet hij moeiteloos te navigeren tussen zijn focus op de bèta technische sector en zijn interesse in sociale vraagstukken.”

Winnaar Nederlandse UNESCO Commissie Peacebuilding Award: Ewing Amadi Salumu

Ewing studeert Communicatie aan de Haagse Hogeschool. Ewing is onder andere medeoprichter van RuziziNL, Peace building en Conflict transformation in Diaspora. De ECHO Award is een onderscheiding voor studenten die een bijdrage leveren aan de samenleving, in het bijzonder in het (hoger) onderwijs. Ewing gelooft ook in de kracht van onderwijs en is daarbij vooral actief op het gebied van ‘peace building’ zowel internationaal als lokaal. Zijn unieke missie wil de jury niet onopgemerkt laten.

De jury licht toe: “Tijdens zijn jurypresentatie werd duidelijk dat Ewing een helder doel voor ogen heeft als het gaat om internationale spanningen in het continent van Afrika en specifiek zijn land van herkomst, Congo. Met zijn strategie levert hij een unieke bijdrage aan het ontzenuwen van internationale spanningen. In het verlengde daarvan draagt hij concreet bij aan ‘peacebuilding’ tussen groepen uit Afrika die in Nederland en de regio Leidschendam wonen. De jury was enorm onder de indruk van het werk dat Ewing verricht om mensen in Nederland van verschillende stammen uit Afrika bij elkaar te brengen en in gesprek te laten gaan over datgene wat hen verbindt. De impact hiervan is enorm en levert een belangrijke bijdrage aan het creëren van sociale cohesie, zowel nationaal als internationaal.”

Klik hier om het volledige juryrapport te downloaden.

De studenten mogen in de zomer van 2018 een volledig verzorgde summercourse aan de University of California Los Angeles (UCLA) volgen in Los Angeles. Onder de vlag van de ECHO Foundation worden de prijzen mogelijk gemaakt door de Partners van de ECHO Foundation: de Nederlandse Spoorwegen, de Gemeente Den Haag en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Nederlandse UNESCO Commissie heeft de Nederlandse UNESCO Commissie Peacebuilding Award mogelijk gemaakt.