Eindconferentie Students-4-Students

De afgelopen jaren heeft ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap de nationale campagne Students-4-Students (S4S) gecoördineerd. Deze campagne is in 2017 van start gegaan waarbij het doel was om hoger onderwijsinstellingen te inspireren en te ondersteunen, om in co-creatie met studenten, vernieuwende programma’s te ontwikkelen die bijdragen aan kansengelijkheid voor álle huidige en toekomstige studenten aan hoger onderwijsinstellingen. In 2018 en in 2019 zijn deze programma’s, 27 initiatieven in totaal, op verschillende plekken in Nederland van start gegaan, waaronder 16 instellingsprojecten en 11 studentenprojecten (projecten ontwikkeld en uitgevoerd voor en door studenten). De projectleiders van deze verschillende projecten hebben gedurende deze jaren vernieuwing in de praktijk gebracht, om zo het studiesucces van elke student te vergroten. Dit is een periode geweest met veel uitdagingen en leerzame momenten, maar vooral ook een periode die gekenmerkt is door betekenisvolle successen.

Nu, vijf jaar later, is het tijd om terug te kijken op de ervaringen, opbrengsten en lessen uit de Students-4-Students campagne – en dit doen we natuurlijk niet alleen! Via deze weg willen we u graag uitnodigen voor de eindconferentie van de Students-4-Students campagne op woensdag 15 juni 2022. Gedurende deze conferentie gaan we dieper in op hoe het actief en structureel betrekken van studenten van meerwaarde kan zijn voor het oplossen van vraagstukken bij instellingen gericht op inclusie, het tegengaan van uitsluiting en vergroten van sociale veiligheid. Dit ook in de context van specifieke aandacht voor vraagstukken als discriminatie, racisme, sociale veiligheid en sociale isolatie als gevolg van sociale bewegingen zoals Black Lives Matter, MeToo en de Covid-19 pandemie. 

Deze bijeenkomst vindt plaats op: 

  • Datum: woensdag 15 juni 2022
  • Tijd: 12:00 – 18:00 uur 
  • Locatie: Glazen Zaal
  • Adresgegevens: Prinsessegracht 26, Den Haag.
  • Aanmelden: via online aanmeldformulier.

Het uitgebreide programma vindt u aan het einde van deze uitnodiging. U bent van harte welkom om collega’s of andere mensen uit uw netwerk uit te nodigen!

Programma

12:00 – 13:00 Inloop en lunch

13:00 – 13:10 Opening door Mary Tupan (Directeur ECHO)

13:10 – 13:40 Panelgesprek S4S-projectleiders

13:40 – 14:00 Screening S4S-film

14:00 – 14:15 Pauze

14:15 – 15:15 Workshopronde 1

15:15 – 15:30 Pauze

15:30 – 16:30 Workshopronde 2

16:30 – 17:00 Panelgesprek

17:00 – 17:10 Afsluiting 

17:10 – 18:00 Receptie