ECHO Award 2020

De ECHO Award 2020 heeft reeds op 8 december 2020 plaatsgevonden

DE LIVECAST UITZENDING VANUIT PAKHUIS DE ZWIJGER IS HIER TERUG TE ZIEN

— UPDATE VOORDRACHTEN ECHO AWARD 2020 IVM COVID-19 —

Naar aanleiding van de genomen maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen realiseren wij ons dat de nieuwe omstandigheden veel vragen van (hoger) onderwijsinstellingen. We kunnen ons voorstellen dat hiermee prioriteiten aan het verschuiven zijn en tijd anders wordt ingedeeld, zo ook wellicht in relatie tot het voordragen van kandidaten voor de ECHO Award.

Om instellingen hierin tegemoet te komen en de nodige flexibiliteit te bieden, hebben we dan ook besloten de deadline voor voordrachten te verlengen naar vrijdag 25 september 2020. Ook de uitreiking van de ECHO Award is verplaats naar dinsdag 8 december middels een live uitzending vanuit Pakhuis de Zwijger. Check de agenda voor een overzicht van belangrijke data. 

Uitnodiging tot voordrachten ECHO Award 2020

Met veel genoegen nodigen wij hogescholen en universiteiten in Nederland uit om studenten voor te dragen voor de ECHO Award 2020, een prijs voor excellent talent met een niet-westerse achtergrond in het hoger onderwijs. Vanaf vandaag kunt u studenten voordragen voor de categorieën ECHO Award HBO, ECHO Award WO, Loyens & Loeff Tax and Law Award en Bèta Techniek Award.

Dit jaar staat in het teken van het 20-jarig jubileum van de ECHO Award. Naar aanleiding hiervan heeft ECHO de gelegenheid genomen om de criteria en voordrachtsprocedure te herzien in de context van een veranderend maatschappelijk debat over diversiteit en inclusie en de impact hiervan op de Nederlandse samenleving anno 2020.

Over de ECHO Award

Studenten die in aanmerking komen voor een ECHO Award zijn succesvolle studenten met een niet-westerse achtergrond die zich onderscheiden vanwege hun ondernemende instelling, organiserend vermogen, actieve maatschappelijke betrokkenheid en constructieve aanpak in uitdagingen gerelateerd aan uitsluiting. Klik hier voor meer informatie over de definities van ECHO.

De winnaars worden beloond met een volledig verzorgde Summercourse van 6 weken aan UCLA in de Verenigde Staten in 2021. Zij worden gekozen door een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van mevrouw Kathleen Ferrier, voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie. De deadline voor het inleveren van voordrachten is vrijdag 25 september 2020.

Ondersteuning voordrachtsprocedure

Dit jaar biedt ECHO extra ondersteuning aan instellingen om inspirerende en getalenteerde studenten te vinden voor de ECHO Award. Dit doet ECHO op basis van de ECHO community, die bestaat uit actieve jongeren die zich bewegen in diverse studenten netwerken. ECHO doet een oproep aan leden van de ECHO community om studenten die in hun beleving voldoen aan de criteria van de ECHO Award aan te melden bij ECHO. Indien er onder aanmeldingen studenten zijn die aan uw instelling studeren, neemt ECHO contact met u op om deze talenten onder uw aandacht te brengen voor een eventuele voordracht. Instellingen bepalen uiteindelijk zelf welke kandidaten zij daadwerkelijk voordragen.

Follow-up na voordracht: ECHO Ambassadors Academy

Na voordracht treden studenten automatisch toe tot de ECHO Ambassadors community, een netwerk van maatschappelijk betrokken studenten en (young) professionals die door de jaren heen zijn voorgedragen. Met het 20-jarig jubileum introduceert ECHO ook de ECHO Ambassadors Academy, een leiderschapsprogramma die zal plaats vinden online van 23 tot en met 25 oktober. Na voordracht ontvangen de studenten een formele uitnodiging tot deelname aan dit programma.

In dit traject worden de kersverse ECHO Ambassadeurs meegenomen in de theorie en praktijk van diversiteit en inclusie. Naast kaders en concepten om het onderwerp bespreekbaar te maken, gaan de deelnemers aan de slag met praktische workshops waarin ze verkennen hoe ze hun rol als ECHO ambassadeur kunnen pakken. Naast begeleiding op inhoud en vaardigheden wordt ook meer informatie verschaft over het jureringsproces en wat ze kunnen verwachten van het vervolgtraject.

De ECHO Ambassadors Academy bereidt de studenten voor op kansen die ECHO biedt in activiteiten gericht op het versterken van diversiteit en inclusie in onderwijs en arbeidsmarkt.

Bekendmaking winnaars: uitreiking ECHO Award 2020

De uitreiking van de ECHO Award vindt plaats op dinsdag 8 december.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over de criteria.

Kik hier voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure.

Klik hier voor de agenda.

Klik hier voor veelgestelde vragen.

Voor overige vragen of informatie kunt u contact opnemen met Pravini Baboeram: pravini@echo-net.nl.