ECHO Award 2023

ECHO Awards uitgereikt voor toekomstige leiders voor een inclusieve samenleving

Den Haag, 8 december 2023

Op donderdag 7 december maakte Minister Dijkgraaf de winnaars van de ECHO Award 2023 bekend op het hoofdkantoor van Loyens & Loeff. Emin Batman, Shahram Malouki, Achraf Agarmaoine en Saadullah Shehadeh mochten de prijs in ontvangst nemen. Zij onderscheidden zich vanwege hun vermogen om met een duidelijke visie en vanuit doorleefde ervaring concrete impact te creëren in de samenleving. De winnaars worden beloond met een volledig verzorgde Summercourse aan UCLA in Los Angeles.

Dit jaar werden 28 kandidaten voorgedragen door hogescholen en universiteit in heel Nederland. Deze studenten onderscheiden zich vanwege hun ondernemende instelling, organiserend vermogen, actieve maatschappelijke betrokkenheid en constructieve aanpak in uitdagingen gerelateerd aan uitsluiting. Een onafhankelijke jury met vertegenwoordigers uit het onderwijs en het bedrijfsleven selecteerde 11 finalisten. Vier van hen zijn tot winnaars uitgeroepen.

Winnaar Bèta Techniek Award: Emin Batman – Student Bouwkunde – Technische Universiteit Delft

Emin heeft in samenwerking met Amsterdam Time Machine, Het Scheepvaartmuseum en het Stadsarchief Amsterdam “Tussen Tompouce en Baklava” geïnitieerd. Daarnaast heeft hij in co-creatie met Bouwen-Wonen-en Interieur van het Montessori Lyceum Oostopport het Tiny House gebouwd om vervolgens naar het rampgebied in Turkije te vervoeren waar het gaat dienen als een cultureel hub om kunst als medium te gebruiken om mensen van hun trauma’s te helen. Emin is ook maker van de documentaire “Do You Hear Our Voices.”.

De jury zag in Emin een gedrevenheid om zich als content creator in te zetten voor maatschappelijke vraagstukken. Hij overtuigde de jury met zijn vernieuwende visie in de wetenschap en de manier waarop hij zoekt naar brede verbinding vanuit de techniek. Ook was de jury onder de indruk van zijn creërende energie en hoe hij als maker vanuit eigen ideeën initieert en connecties bewerkstelligt met stakeholders en partners.

Winnaar Law & Tax Award: Shahram Malouki – Student Rechtsgeleerdheid – Universiteit van Amsterdam

Shahram is mede-oprichter van de Muslim University Students of Amsterdam. Hij heeft als jongerenvertegenwoordiger bij de Politie bijgedragen aan de gezamenlijke verklaring van de Politie tegen racisme en discriminatie binnen de politieorganisatie. Ook heeft hij als studentambassadeur bij het Bridges Network een iftar georganiseerd om studenten op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de commerciële advocatuur. Shahram is actief betrokken bij het vergroten van diversiteit binnen de juridische beroepsgroep zonder een activistische attitude.

Shahram wist een heldere visie en een duidelijk plan te delen met de jury om beoogde doelen te realiseren. Ook wist hij de jury mee te nemen in een doelgerichte aanpak om verandering te bewerkstelligen in een systeem dat veiligheid in de samenleving moet waarborgen. De jury ziet in de ambities van Shahram een mooie ontdekkingsreis met een duidelijke eindbestemming.

Winnaar ECHO Award hbo: Achraf Agarmaoine – Student Social Work – Hogeschool Utrecht

Achraf is medeoprichter van de stichting Beweeg naar Toekomst. Hiermee creëert hij een veilige en inspirerende omgeving met sportieve activiteiten en bijles voor kinderen met diverse culturele achtergronden en verschillende capaciteiten. Achraf is in staat om brede ontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke toerusting van jeugdigen met elkaar te combineren via zijn stichting. Daarnaast is hij jongerenwerker (scholarshipper) bij de Krajicek Foundation.

Achraf is volgens de jury in alle opzichten een rolmodel, in woorden en in daden. Hij maakte indruk met een heldere visie en strategie die hebben geleid tot concrete impact op de samenleving. De wijze waarop Achraf de regie heeft gepakt om een route die was uitgestippeld door anderen opnieuw vorm te geven vanuit zijn eigen visie en ambitie is volgens de jury bewonderenswaardig.

Winnaar ECHO Award wo: Saadullah Shehadeh – Student Geneeskunde – Universiteit van Amsterdam

Saadullah heeft in 7 jaar tijd de ontwikkeling gemaakt van nieuwkomer in een Nederlands asielzoekerscentrum tot een honoursstudent geneeskunde die nu bijna zijn bachelor heeft. Hij weet met zijn ervaringen kansen voor toekomstige studenten te vergroten door aandacht te vragen voor het oneerlijke systeem waarmee scholieren met een vluchtelingenachtergrond te maken krijgen. Samen met VluchtelingenWerk startte hij een officieel onderzoek naar oneerlijke behandeling in de Internationale Schakelklas waarin hij zat door de plaatselijke gemeente. Ook helpt hij scholieren met het selectieproces voor de geneeskundeopleiding en werkt als mentor in de geneeskundeopleiding.

Saadullah maakte indruk op de jury met zijn enorme veerkrachtigheid en vastberadenheid om datgene wat hij heeft ontvangen ook door te geven aan anderen. Hij toont een duidelijke missie om toegankelijkheid in het hoger onderwijs te vergroten. Saadullah weet doorleefde ervaringen en uitdagingen te vertalen naar constructieve oplossingen voor maatschappelijke dilemma’s.

Klik hier om het volledige juryrapport te bekijken.

De ECHO Award wordt mogelijk gemaakt door: Loyens & Loeff, de Nederlandse Spoorwegen, Boston Consulting Group en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Als u meer informatie wilt ontvangen of met de winnaars in contact wilt komen dan kunt u contact opnemen met Pravini Baboeram, pravini@echo-net.nl 06-23079310.

 

De finalisten van de ECHO Award 2023 zijn bekend. Vanuit 28 voorgedragen kandidaten heeft de jury 11 finalisten geselecteerd. De winnaars zullen op 7 december tijdens de ceremonie van de ECHO Award bekend gemaakt worden. De winnaars mogen in 2024 een volledig verzorgde summercourse volgen aan de University of California Los Angeles (UCLA) in de Verenigde Staten.

Uitreiking ECHO Award

Op donderdag 7 december vindt de uitreiking van de ECHO Award 2023 plaats op het hoofdkantoor van Loyens & Loeff in Amsterdam. Op deze avond maakt u nader kennis met de 11 finalisten. Deze finalisten zijn geselecteerd uit 28 voorgedragen kandidaten. Het zijn succesvolle studenten met een niet-westerse achtergrond die zich onderscheiden vanwege hun vernieuwing in denken, maatschappelijke impact, organiserend vermogen en kritische blik op maatschappelijke vraagstukken. Tijdens de uitreiking maakt Minister Robbert Dijkgraaf de winnaars bekend in de categorieën Bèta Techniek Award, Law & Tax Award, ECHO Award HBO en ECHO Award WO.

De ECHO Award wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van de ECHO Foundation: Loyens & Loeff, Boston Consulting Group, Nederlandse Spoorwegen en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.

Datum: donderdag 7 december 2023

Tijd: 19.30-21.30 met daarvoor een buffet van 18.00-19.15

Locatie: Loyens & Loeff

Adres: Parnassusweg 300, Amsterdam

De uitreiking wordt gehost door Loyens & Loeff.

Aanmelden

Helaas is het ivm het beperkte aantal plekken in de zaal niet meer mogelijk om u aan te melden voor de ECHO Award 2023.

Agenda ECHO Award 2023

20 maart 2023: Call voor voordrachten open

2 juni 2023: Sluiting indienen voordrachten

26 augustus 2023: ECHO Ambassador Academy

25 septebmer 2023: eerste jurybijeenkomst

23 oktober 2023: jurygesprekken

7 december 2023: Uitreiking ECHO Award (onder voorbehoud)

Criteria

Studenten die in aanmerking komen voor een ECHO Award zijn succesvolle studenten met een niet-westerse achtergrond* die zich onderscheiden vanwege hun ondernemende instelling, organiserend vermogen, actieve maatschappelijke betrokkenheid en constructieve aanpak in uitdagingen gerelateerd aan uitsluiting.

*ECHO is zich bewust van de veranderende context ten aanzien van de term ‘niet-westers’. Klik hier voor de definitie die ECHO hanteert voor niet- westers.

Voordrachtsprocedure

Om een kandidaat voor te dragen voor de ECHO Award 2023, dient u de volgende informatie gegevens gereed te hebben

 

   • Volledig ingevuld voordrachtsformulier ECHO Award 2023; zie dit formulier
   • Een voordrachtsbrief* met een motivatie voor de voordracht ondertekend door een lid van het College van Bestuur/de Raad van Bestuur; zie deze voorbeeldbrief
   • Een persoonlijke motivatiebrief van de voordragen kandidaat; zie richtlijnen motivatie
   • Een curriculum vitae van de kandidaat

De voordracht dient per mail te worden ingediend via pravini@echo-net.nl. Voor vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u contact opnemen met Pravini Baboeram (pravini@echo-net.nl).

Deadline voordrachten: 2 juni 2023

Let op! De interne deadline kan afwijken van 2 juni 2023. Voor vragen hierover, neem contact op met de ECHO Award coördinator binnen jouw onderwijsinstelling.

* Nadere toelichting voordrachtsbrief door de instelling/faculteit/opleiding, ondertekend door een lid van het College van Bestuur/de Raad van Bestuur. In de voordrachtsbrief stelt de instelling/faculteit/opleiding de voorgedragen student voor aan de jury met een motivatie voor voordracht. De brief dient een handtekening te bevatten van een lid van het College van Bestuurd/de Raad van Bestuur.