ECHO Award 2023

Ook dit jaar nodigt ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, hogescholen en universiteiten uit om maatschappelijk actieve studenten met een niet-westerse achtergrond voor te dragen voor de ECHO Award 2023. Lees op deze pagina meer over de voordrachtsprocedure, agenda en criteria. Let op: de deadline voor het voordragen van kandidaten is op 2 juni 2023.

Agenda ECHO Award 2023

20 maart 2023: Call voor voordrachten open

2 juni 2023: Sluiting indienen voordrachten

26 augustus 2023: ECHO Ambassador Academy

25 septebmer 2023: eerste jurybijeenkomst

23 oktober 2023: jurygesprekken

7 december 2023: Uitreiking ECHO Award (onder voorbehoud)

Criteria

Studenten die in aanmerking komen voor een ECHO Award zijn succesvolle studenten met een niet-westerse achtergrond* die zich onderscheiden vanwege hun ondernemende instelling, organiserend vermogen, actieve maatschappelijke betrokkenheid en constructieve aanpak in uitdagingen gerelateerd aan uitsluiting.

*ECHO is zich bewust van de veranderende context ten aanzien van de term ‘niet-westers’. Klik hier voor de definitie die ECHO hanteert voor niet- westers.

Voordrachtsprocedure

Om een kandidaat voor te dragen voor de ECHO Award 2023, dient u de volgende informatie gegevens gereed te hebben

 

   • Volledig ingevuld voordrachtsformulier ECHO Award 2023; zie dit formulier
   • Een voordrachtsbrief* met een motivatie voor de voordracht ondertekend door een lid van het College van Bestuur/de Raad van Bestuur; zie deze voorbeeldbrief
   • Een persoonlijke motivatiebrief van de voordragen kandidaat; zie richtlijnen motivatie
   • Een curriculum vitae van de kandidaat

De voordracht dient per mail te worden ingediend via pravini@echo-net.nl. Voor vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u contact opnemen met Pravini Baboeram (pravini@echo-net.nl).

Deadline voordrachten: 2 juni 2023

Let op! De interne deadline kan afwijken van 2 juni 2023. Voor vragen hierover, neem contact op met de ECHO Award coördinator binnen jouw onderwijsinstelling.

* Nadere toelichting voordrachtsbrief door de instelling/faculteit/opleiding, ondertekend door een lid van het College van Bestuur/de Raad van Bestuur. In de voordrachtsbrief stelt de instelling/faculteit/opleiding de voorgedragen student voor aan de jury met een motivatie voor voordracht. De brief dient een handtekening te bevatten van een lid van het College van Bestuurd/de Raad van Bestuur.