Winnaars S4S tweede tranche bekend

13 juni 2019

Minister Ingrid van Engelshoven heeft op 13 juni bij Pulchri Studio in Den Haag bekendgemaakt welke 7 projecten subsidie ontvangen voor de tweede ronde van de Students-4-Students (S4S) campagne. Bij S4S projecten werken studenten nauw samen met universiteiten of hogescholen om de toegankelijkheid en kansengelijkheid voor alle studenten te vergroten en het hoger onderwijs inclusiever te maken. Deze campagne wordt uitgevoerd door ECHO, expertisecentrum diversiteitsbeleid in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In maart 2019 hebben 11 hoger onderwijsinstellingen 13 projectvoorstellen ingediend. De Selectiecommissie S4S, onder voorzitterschap van Halleh Ghorashi hoogleraar diversiteit en integratie aan de VU, heeft 7 voorstellen geselecteerd en hierover positief advies uitgebracht aan het ministerie van OCW. In 2018 zijn in de eerste ronde reeds 20 vernieuwende, duurzame en ‘student-centered’ initiatieven gehonoreerd, waarvan 9 instellingsprojecten en 11 projecten die door en voor studenten worden uitgevoerd.

De geselecteerde projectvoorstellen zijn van de volgende onderwijsinstellingen:

  1. Leiden University College – “Van Internationaal naar Divers”
  2. Hogeschool Utrecht – “Jong-Leren met verschil”
  3. NHL Stenden – “Welcome, a place of Diversity”
  4. Vrij Universiteit – “VU Pride”
  5. Tilburg University – een project over thuisvoelen in de academische wereld
  6. UvA – “FNWI Center for Student Engagement”
  7. Inholland – een project over Levensverhalen

Voor meer informatie over de S4S campagne kunt u terecht op de website. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de campagne via Facebook en Linkedin. Voor vragen kunt u contact opnemen met Josefien, e-mail: Josefien@echo-net.nl