Start Leergang Inclusive Excellence Najaar 2021

10 augustus 2021

Leergang Inclusive Excellence Najaar 2021

Hoe kunnen onderwijs- en beleidsprofessionals proactief inspelen op uitdagingen en vraagstukken die de diversiteit in het hoger onderwijs met zich mee brengt? Welke invloed heeft de veranderende maatschappelijke context en wat vergt dit van een instelling om een inclusief leerklimaat te creëren waar álle studenten zich thuis voelen? Tijdens de Leergang Inclusive Excellence staan deze vragen centraal en worden deelnemers meegenomen in een ontwikkeltraject waarin kennis, ervaringen, maar vooral ook praktische handvatten geboden worden om een inclusieve leeromgeving in de eigen context te creëren.

Diversiteit en inclusie in de dagelijkse praktijk betekent maatwerk. Iedere context is anders en dus kunnen oplossingen voor D&I gerelateerde vraagstukken per situatie verschillen. ECHO biedt kaders, onderzoek, praktijkervaring, intervisie en ‘train-de-trainer’ activiteiten om deelnemers in staat te stellen zelf te kunnen bepalen welke oplossingen en interventies aansluiten bij hun context.

Deze leergang is een belangrijke aanvulling op de ‘basis kwalificaties onderwijs’ (BKO), en begeleidt onderwijs en beleidsprofessionals in een proces van bewustwording en reflectie om nog beter in te kunnen spelen op de realiteit van werken met een divers samengestelde studentenpopulatie.

Deelname aan de leergang kost € 1.975,- exclusief 21% BTW. Aanmelden kan via deze aanmeldlink. Deadline voor aanmelden woensdag 29 september 2021

De leergang is gebaseerd op de volgende pijlers:

  1. Kennis: van basisconcepten zoals ‘diversiteit’ en ‘inclusie’ tot verdiepende kaders zoals ‘racisme’ en ‘intersectionaliteit’, de leergang verkent deze begrippen in theorie, beleid en praktijk.
  2. Vaardigheden: in de leergang zullen deelnemers zelf ‘ongemakkelijke gesprekken’ leren faciliteren met verschillende werkvormen gericht op kritische zelfreflectie, constructieve dialoog en strategisch bewegen in machtsstructuren.
  3. Actie: de leergang biedt inzicht en input voor het formuleren van een eigen actieplan, die in intervisie met ECHO en de andere deelnemers gedurende het traject wordt ontwikkeld.

Programma

Bijeenkomst 1 – 6 oktober 2021 van 09:00 – 13:00: Mijn visie als professional Begrip van diversiteit en inclusie (D&I) in de maatschappelijke context. Inzicht in randvoorwaarden voor een veilige leeromgeving. Formulering van beoogde opbrengsten voor actieplan.
Bijeenkomst 2 – 20 oktober 2021 van 09:00 – 17:00: Mijn identiteit als professional Begrip van kaders en concepten gerelateerd aan D&I. Reflectie op persoonlijke en sociale identiteit. Inzicht in de invloed van die identiteit op het eigen referentiekader.
Bijeenkomst 3 – 3 november 2021 van 09:00 – 17:00: Mijn ongemak als professional In gesprek met studenten. Constructieve benaderingen voor ongemakkelijke gesprekken. Inzicht in groepsdynamiek.
Bijeenkomst 4 – 17 november 2021 van 09:00 – 17:00: Mijn invloed als professional Begrip van machtsstructuren en systematische uitsluiting. Inzicht in de eigen invloedsfeer. Verbinding tussen individuele rol en systeemverandering.
Bijeenkomst 5 – 1 december 2021 van 09:00 – 13:00: Mijn plan als professional Presentatie actieplannen. Intervisie op actieplannen. Reflectie proces.
Bijeenkomst 6 – 26 januari 2022 van 11:00 – 15:00: Terugkomdag Intervisie.

Voor meer informatie over de leergang kunt u contact opnemen met de facilitator van de leergang: Pravini Baboeram via pravini@echo-net.nl of 06-23079310.