Sparringssessie met ECHO Ambassadeurs

1 december 2016

Het netwerk van ECHO Ambassadeurs biedt een verscheidenheid aan kennis, ervaring en visie. ECHO biedt gerichte brainstormbijeenkomsten gerelateerd aan specifieke vraagstukken die spelen binnen een organisatie. Tijdens deze brainstorms fungeren speciaal geselecteerde ECHO Ambassadeurs met relevante studieachtergronden en werkervaring als sparringspartners voor het bedrijf. ECHO fungeert als facilitator en leidt de sessie om vanuit een specifiek probleem gezamenlijk toe te werken naar een effectieve oplossing. Elke sessie heeft dus concrete tools en/of actieplannen als resultaat.

  • Relevante thema’s: In overleg met ECHO wordt een selectie gemaakt van relevante thema’s, bijvoorbeeld diversifiëring van het personeelbestand. Middels de sparringssessie kan de organisatie vragen verkennen, zoals: Wat is het imago van het bedrijf? Hoe percipieert de beoogde doelgroep het bedrijf. Welke elementen schrikken af en welke elementen spreken aan? Hoe kan werving en selectie de doelgroep bereiken? Hoe kan talent worden behouden?
  • Beoogde doelgroep: Voor de sparringssessie worden speciaal ECHO Ambassadeurs geselecteerd die een relevantie achtergrond hebben in werk en studie en vanuit verschillende multiculturele gemeenschappen komen. Deze studenten en young professionals zijn bekend met zowel de belevingswereld van de beoogde doelgroep en weten te schakelen tussen de belevingswereld van de eigen gemeenschap en die van de westerse wereld.
  • Specifieke cases: Indien uw organisatie specifieke cases wenst te bespreken en daarover met de ECHO Ambassadeurs in gesprek wilt treden, kan de sparringssessie ingericht worden volgens de kaders van de betreffende cases.