Slotbijeenkomst Mentorprogramma 2016-2017

20 juni 2017

Op woensdag 14 juni vond de slotbijeenkomst plaats van het ECHO Mentorprogramma 2016-2017. De Gemeente Amsterdam nam deel samen met ABN Amro, Google, Hogan Lovells, KPMG, KPN, Schiphol Group en Shell aan dit programma dat hoogopgeleide jongeren met een niet-westerse achtergrond koppelde aan professionals in het bedrijfsleven en de publieke sector. Het programma wordt uitgevoerd in het kader van Diversitiet & Inclusie en wil bijdragen aan meer kansen voor aankomende professionals met een niet-westerse achtergrond. Ongeveer 60 deelnemers van het programma waren bijeen gekomen in de Raadzaal om het traject gezamenlijk af te sluiten. De bijeenkomst stond in het teken van ” Talent als basis, diversiteit als kracht.”

De bijeenkomst begon met een videocollage van mentoren en mentees die op hun eigen creatieve wijze invulling hadden gegeven aan “de kracht van diversiteit”. Daarna volgde een inspirerend verhaal van Peter Schoonderbeek die vanuit de Gemeente Amsterdam als mentor was gekoppeld aan mentee Ashwin Ramadhin. Peter gaf aan dat hij het programma als zeer waardevol heeft ervaren en ook veel heeft geleerd van zijn mentee, zoals de wijze waarop Ashwin bewust bezig is met een gezonde leefstijl. Ashwin gaf aan dat hij dankzij Peter meer zelfvertrouwen heeft gekregen en beter weet welke richting hij op wilt als professional. Na de bijdrage van Peter en Ashwin richtte directeur P&O Yardena Shitrit nog een woord tot het publiek, waarin ze deelde wat haar eigen ervaringen waren als professional met een niet-westerse achtergrond en hoe Diversiteit & Inclusie wordt ingevuld binnen de Gemeente Amsterdam.

Na de plenaire bijdragen werd een interactieve evaluatie gedaan met het marktspel. Hierin moesten de deelnemers onder begeleiding van muziek iedere keer een andere gesprekspartner opzoeken, waarmee ze vragen bespraken, zoals “Wat was jouw grootste uitdaging in dit leerproces” en “Op welke manier denk je de verkregen inzichten te kunnen toepassen in jouw professionele loopbaan?”. Na de interactieve evaluatie gingen de mentoren en mentees uiteen. De mentoren namen deel aan een workshop Deep Democracy, dat werd verzorgd door de Gemeente Amsterdam. In deze sessie maakten de mentoren kennis met de Deep Democracy methode, waarin besluitvorming wordt aangekaart met aandacht en waardering voor andere opvattingen. De mentees namen deel aan een workshop “Van sociaal-cultureel kapitaal naar onderscheidend verhaal” dat werd verzorgd door ECHO. In deze sessie reflecteerden de mentees op hun sociaal-cultureel kapitaal en gingen ze in gesprek over hoe dat kunnen inzetten om zichzelf zo sterk mogelijk te profileren op de arbeidsmarkt. De bijeenkomst werd afgesloten met een certificaatuitreiking en een borrel. Fotografie: Richard Mouw.