Nieuwe infographic beschikbaar, culturele diversiteit binnen de organisatie, hoe kan ik dit duiden?

30 september 2021

Onlangs kondigde het CBS aan te zullen stoppen met de terminologie en het onderscheid tussen ”westers” en ”niet-westers”. In het werkveld van Diversiteit & Inclusie rijst dan ook de vraag; wat is een mogelijk alternatief? ECHO heeft aan de hand van deze vraag een infographic ontwikkeld die de verscheidenheid aan terminologie maar ook de huidige ontwikkelingen in het gebruik hiervan in kaart brengt. Het maakt inzichtelijk dat verschillende contexten vragen om een een definitie die recht doet aan de gelaagdheid van culturele diversiteit, maar zich ook aanpast aan de visie en strategie van de organisatie.

 

Kleurenbewust meten is mogelijk, maar het vergt een holistische benadering. Datacollectie moet verbonden zijn aan de bredere visie en strategie van een organisatie, gekoppeld aan concrete interventies met ruimte voor zelfidentificatie. Op deze wijze kan met verschillende dimensies van diversiteit een breed en gelaagd beeld gevormd worden van de stand van zaken binnen een organisatie. De tweedeling tussen westers en niet-westers maakt hierbij plaats voor een spectrum aan achtergronden die recht doen aan diversiteit en hopelijk de weg vrijmaken voor daadwerkelijke inclusie.

Pravini Baboeram

Wat is het beoogde doel van het specificeren van de doelgroep en hoe kan terminologie bijdragen aan verandering ten aanzien van het bevorderen van Diversiteit & Inclusie? Eerder deelde Pravini Baboeram naar aanleiding van de berichtgeving vanuit het CBS een blog met 5 overwegingen om diversiteit binnen de organisatie te meten.

De volledige blog is terug te lezen via: https://echo-net.nl/en/blog-pravini-baboeram-datacollectie-diversiteit-kleurenbewust-meten/