Nieuw Mentorprogramma Code Diversiteit & Inclusie binnen de Culturele sector

3 februari 2020

codedi_0

Let op het mentorprogramma binnen Code Diversiteit en Inclusie van 2020 is inmiddels vol! Ben jij bijna –of onlangs- afgestudeerd binnen de culturele en creatieve industrie en benieuwd naar de mogelijkheden voor je loopbaan? Ligt je droombaan binnen handbereik maar heb jij nog gerichte vragen over je persoonlijke en professionele ontwikkeling? Meld je dan aan voor het ECHO-mentorprogramma in samenwerking met Code Diversiteit en Inclusie!

In 2020 is ECHO een nieuwe samenwerking aangegaan met Code Diversiteit en Inclusie, een initiatief van de gezamenlijke brancheverenigingen in de culturele sector. De gezamenlijke brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector hebben hun handen ineengeslagen om de Code Culturele Diversiteit te herschrijven naar een gedragscode die streeft naar inclusie: de Code Diversiteit & Inclusie.

ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid organiseert in samenwerking met Code Diversiteit en Inclusie vanaf maart 2020 een Mentorprogramma voor Nederlandse studenten met een niet-westerse achtergrond. Dit mentorprogramma is voor studenten in de laatste fase van hun studie (hbo en universiteit) en die direct na afstuderen op zoek gaan naar een baan in de culturele sector. Ook als je net bent afgestudeerd (maximaal 6 maanden) en nog geen baan hebt, kun je meedoen. Deelname is gratis.

Klik hier om je online aan te melden!

Opzet Mentorprogramma

Samen met een persoonlijke mentor uit de culturele sector ga je aan de slag in je eerste stap richting de arbeidsmarkt om je verder te ontwikkelen tot professional. Je maakt kennis met verschillende aspecten van de culturele en creatieve industrie en doet kennis op van de verscheidenheid aan loopbaanmogelijkheden binnen de sector. Het doel van het programma is zowel jou te ondersteunen als startende professional bij jouw oriëntatie naar de arbeidsmarkt, als jouw mentor meenemen in bewustwording over uitdagingen en kansen gerelateerd aan Diversiteit en Inclusie (D&I) binnen de kunst en cultuursector.

Doel mentorprogramma

Heb jij in jouw studieloopbaan veel obstakels moeten overwinnen, omdat je bijvoorbeeld de eerste bent uit jouw familie die is gaan studeren aan een universiteit of hogeschool? Heb je behoefte aan een sparringspartner binnen de culturele sector die jou wegwijs kan maken op de arbeidsmarkt en jou van feedback kan voorzien? Ben je op zoek naar coaching die rekening houdt met jouw culturele identiteit en belevingswereld? Geef je dan nu op voor het mentorprogramma van 2020!

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

Kennismakingsbijeenkomst: 6 maart 2020 van 15.00-17.00 

Voorafgaand aan het mentorprogramma wordt een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd voor kandidaten die zich aanmelden voor het mentorprogramma. Deze bijeenkomst organiseren we, omdat wij alle kandidaten graag persoonlijk willen ontmoeten en een beter beeld willen krijgen van de motivatie en behoeften, zodat wij dit kunnen meenemen in de selectie. Tijdens de bijeenkomst krijg je meer informatie over wat je kunt verwachten van het Mentorprogramma en wat er van jou als potentiële mentee wordt verwacht.

Kickoff bijeenkomst: 13 maart 2020 van 15.00-17.00 

Tijdens de startbijeenkomst bespreken we het mentorprogramma, de ‘spelregels’, ontmoeten de mentor/menteekoppels elkaar en worden de eerste afspraken ingepland.

Intervisiebijeenkomst: 22 april 2020 van 15.00-17.00 

Tijdens de intervisiebijeenkomst wordt een workshop verzorgd die inspeelt op de behoefte van de mentoren/mentees. De intervisiebijeenkomst voor mentees wordt ingericht naar behoefte van de mentees, bijvoorbeeld een workshop personal branding.

Slotbijeenkomst: 18 juni 2020 van 15:00-17:00

Het mentorprogramma wordt afgesloten met een slotbijeenkomst en certificaatuitreiking.

Individuele bijeenkomsten mentor/mentee

Tussen de plenaire bijeenkomsten door dien je minimaal 1 individuele afspraak per maand in te plannen met jouw mentor. Tijdens die gesprekken worden onderwerpen besproken die jou bezig houden, bijvoorbeeld ambities en twijfels omtrent de overgang naar het werkende leven. De verantwoordelijkheid ligt hierbij vooral bij jou, waarbij jouw mentor vooral ondersteuning en begeleiding op maat biedt.

Meedoen

ECHO is gevraagd om de coördinatie van dit programma op zich te nemen. Als je wilt deelnemen aan dit mentorprogramma en in de periode maart 2020-juni 2020 beschikbaar bent, meld je dan aan vóór woensdag 28 februari 2020 via het aanmeldingsformulier. Voor informatie kun je contact opnemen met Imane Chentouf, contactpersoon vanuit ECHO: Imane@echo-net.nl. Het aantal plaatsen is beperkt dus reageer snel. Studenten die binnen een half jaar afstuderen of net afgestudeerd zijn maar nog geen baan hebben, krijgen voorrang.

(Foto: Code Diversiteit en Inclusie)