MULTINCLUDE WEBINAR: Inclusie in het Onderwijs

28 februari 2019

Op 15 maart organiseert the European School Heads Association de webinar: Inclusion in Education – have we included everyone?

Uitsluiting of het ervaren van uitsluiting leidt vaak tot vroegtijdig uitval. Jongeren die het gevoel hebben uitgesloten te worden besluiten vaak niet verder te studeren zodra zij niet meer leerplichtig zijn.

Het doel van het MultInclude project is het vinden van goede voorbeelden van inclusie in het onderwijs en het bouwen van een community of practice van toegewijde professionals wie werken aan schoolvoorzieningen die studenten met een hoog risico op uitsluiting ondersteunen, zodat ook zij toegewijde lifelong learners kunnen worden, hun middelbare school afronden en doorgaan naar tertiaire onderwijs.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via deze link.