Meld je nu aan voor het L’Oréal Mentorprogramma!

12 januari 2017

L’Oréal organiseert in samenwerking met ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid vanaf maart 2017 een Mentorprogramma voor Nederlandse studenten met een niet-westerse achtergrond. Dit mentorprogramma is bestemd voor studenten in de laatste fase van hun studie (hbo en universiteit) en die direct na afstuderen op zoek gaan naar een baan in het bedrijfsleven. Ook als je net bent afgestudeerd (maximaal 6 maanden) en nog geen baan hebt, kun je meedoen. Deelname is gratis.

Heb jij in jouw studieloopbaan veel obstakels moeten overwinnen, omdat je bijvoorbeeld de eerste bent uit jouw familie die is gaan studeren aan een universiteit of hogeschool? Heb je behoefte aan een sparringspartner uit het bedrijfsleven die jou wegwijs kan maken op de arbeidsmarkt en jou van feedback kan voorzien? Ben je op zoek naar coaching die rekening houdt met jouw culturele identiteit en belevingswereld? Geef je dan nu op voor het L’Oréal Mentorprogramma 2017!

“Om zo goed mogelijk in te spelen op verschillende schoonheidsbehoeften is diversiteit voor ons onlosmakelijk verbonden met onze business. Het stelt ons in staat vanuit een ander perspectief naar onze organisatie en onze producten te kijken. Diversiteit is daarmee van onschatbare waarde voor de continuïteit van onze organisatie en ons innoverend vermogen. We streven naar een inclusieve cultuur waarin iedereen zich thuis voelt en verschillen gewaardeerd en ingezet worden om onze producten en teams nog beter te maken.” – L’Oréal

Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.

Opzet Mentorprogramma

Tijdens het Mentorprogramma word je gekoppeld aan een mentor, een L’Oréal Professional. Met je mentor bespreek je onderwerpen die jou bezig houden, bijvoorbeeld je ambities en twijfels omtrent de overgang naar het werkende leven. Het is jouw leermoment, dus jij bepaalt wat centraal staat. Dat vergt wel enige voorbereiding van jouw kant, want we gaan ervan uit dat je er het maximale uit wil halen.

Doel mentorprogramma

Het doel is tweeledig: de mentoren hopen jou op een informele manier te helpen bij je oriëntatie op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant denken zij ook veel van jóu te kunnen leren. L’Oréal gaat ervan uit dat divers samengestelde teams innovatiever zijn en vinden het daarom belangrijk dat professionals zich blijven ontwikkelen op het gebied van management van diversiteit. We hopen dat zowel mentoren als mentees met dit initiatief wederzijdse kennis en inspiratie opdoen en jij een succesvolle overgang maakt naar de arbeidsmarkt.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

Kennismakingsbijeenkomst – 16 februari 2017: Voorafgaand aan het mentorprogramma wordt een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd voor kandidaten die zich aanmelden voor het mentorprogramma. Deze bijeenkomst organiseren we, omdat wij alle kandidaten graag persoonlijk willen ontmoeten en een beter beeld willen krijgen van de motivatie en behoeften, zodat wij dit kunnen meenemen in de selectie. Tijdens de bijeenkomst krijg je meer informatie over wat je kunt verwachten van het Mentorprogramma en wat er van jou als potentiële mentee wordt verwacht. Ook wordt een workshop geboden die jou kan ondersteunen bij eventuele deelname aan dit traject en krijg jij uiteraard de gelegenheid om vragen die je hebt te bespreken.

Startbijeenkomst -7 maart 2017: Tijdens de startbijeenkomst bespreken we het mentorprogramma, de ‘spelregels’, ontmoeten de mentor/menteekoppels elkaar en worden de eerste afspraken ingepland.

Intervisiebijeenkomst – 2 mei 2017: Tijdens de intervisiebijeenkomst wordt een workshop verzorgd die inspeelt op de behoefte van de mentoren/mentees. De intervisiebijeenkomst voor mentees wordt ingericht naar behoefte van de mentees, bijvoorbeeld een workshop personal branding.

Slotbijeenkomst – 5 september 2017: Het mentorprogramma wordt afgesloten met een slotbijeenkomst en certificaatuitreiking.

Individuele bijeenkomsten mentor/mentee: Tussen de plenaire bijeenkomsten door dien je minimaal 1 individuele afspraak per maand in te plannen met jouw mentor. Tijdens die gesprekken worden onderwerpen besproken die jou bezig houden, bijvoorbeeld ambities en twijfels omtrent de overgang naar het werkende leven. De verantwoordelijkheid ligt hierbij vooral bij jou, waarbij jouw mentor vooral ondersteuning en begeleiding op maat biedt.

Meedoen

ECHO is gevraagd om de coördinatie van dit programma op zich te nemen. Als je wilt deelnemen aan dit mentorprogramma en in de periode maart 2017-september 2017 beschikbaar bent, meld je dan aan vóór 10 februari 2017 via dit aanmeldingsformulier.

Voor informatie kun je contact opnemen met Pravini Baboeram, contactpersoon vanuit ECHO: pravini@echo-net.nl. Het aantal plaatsen is beperkt dus reageer snel. Studenten die binnen een half jaar afstuderen of net afgestudeerd zijn maar nog geen baan hebben, krijgen voorrang.