Students4Students: Jong-Leren met Verschil

4 oktober 2021

Film Jong-leren met Verschil

Welkom!
Op deze pagina op de website van ECHO vind je de mooie producten waaraan wij met veel enthousiasme de afgelopen twee jaar op Hogeschool Utrecht in ons project ‘Jong-Leren met Verschil’ hebben gewerkt. Wij, een grote groep studenten en medewerkers, willen de kracht van diversiteit binnen de HU-gemeenschap belichten. Wat daarbij kenmerkend is, is dat ieders ervaringen en ervaringskennis rond diversiteit centraal staan. In de drie producten zul je dit ook zien: in de vier podcasts gaat het over (grappige) misverstanden over taal die je kunt meemaken wanneer Nederlands niet je moedertaal is. In de film vertellen studenten en medewerkers over hoe het is om binnen de HU te studeren en te werken met een diverse achtergrond. In het tijdschrift schrijven studenten en medewerkers over hun ervaringen met (hun eigen) diversiteit in & om de HU.

Werkwijzen

Aan het begin van het project vormden we drie verschillende groepen: een groep studenten met een beperking en een coach; een groep LHBTQI+ studenten en hun coach; en een groep studenten en coach met een (gedwongen) migratieverleden. De leden van elk van deze drie groepen hebben eerst elkaar, en daarna studenten (en een enkele medewerker) gevraagd om hun eigen levensverhaal te vertellen. Deze verhalen zijn opgenomen en daarna geanonimiseerd getranscribeerd. Zij vormden de inspiratie om vervolgens aan grootschaliger zichtbaarheid van diversiteit in de HU te gaan werken.

De drie groepen voegden zich op gegeven moment samen, en vanuit de nieuwe groep zijn subgroepen van makers voortgekomen. Eén groep maakte samen met filmmaker Marleen Stoker de film over omgaan met diversiteit in studie en werk binnen de HU. Een andere groep nam het tijdschrift voor haar rekening. En twee studenten vormden samen het kleinste groepje, dat de studio indook om de podcasts te maken.

Corona

We waren al wel even op stoom en volop bezig met de diepte-interviews met medestudenten uit de hele HU, toen de coronapandemie uitbrak. Diepgaande gesprekken voeren over iemands levensverhaal bleek voor de meesten van ons niet fijn om online te doen, je mist dan elkaars nabijheid en je mist allerlei lichaamssignalen zoals de onrustig wiebelende voet, het ongezegde dat fysiek soms wel zichtbaar wordt. We organiseerden daarop onze eerste gezamenlijke onlinebijeenkomst met iedereen gemixt, om uit te wisselen over wat ons de vele gesprekken die waren gevoerd aan inzichten gaven. Tijdens deze bijeenkomst was het een verrassing dat we – behalve verschil – ook juist veel gemeenschappelijkheden ervaarden. Dat maakte ons allemaal ook erg nieuwsgierig naar elkaar en ieders ervaringen.

In de drie losse identitaire teams kwamen we daarna nog een paar keer samen, maar al gauw veranderden we onze werkzaamheden in het project en gingen we producten maken. De onlinebijeenkomsten bleven we met de hele groep gezamenlijk doen, wat ontzettend veel plezier, experimenteren met hippe online werkvormen en bijzondere momenten opleverde. Hoewel de beide lockdowns en al het online onderwijs niemand in de kouwe kleren is gaan zitten, was het opvallend met hoeveel enthousiasme en blijheid steeds vrijwel iedereen, heel actief inbrengend (en camera’s en geluid aan!!!) aanwezig was. Twee keer ontmoetten we elkaar, zodra het kon, in de grote theaterzaal in de Gelderlandfabriek in Culemborg. Dat waren life events!

We hopen heel erg dat je deze grote inzet en energie – die ervan afspatten – om de in HU aanwezige ervaringskennis over diversiteit zichtbaar te maken in deze producten, zult oppikken en verder brengen!

Heel veel plezier en food for thought toegewenst!

En heel graag bedanken we ECHO enorm voor het mogelijk maken van ons project ‘Jong-Leren met Verschil’.

Saire Akçe en Peter Hendriks, projectleiders S4S ‘Jong-leren met Verschil’

Tijdschrift Jong-leren met Verschil

Podcast-afleveringen

Het docentengesprek