#IBelong in Higher Education – MeetUp video

29 juli 2020

 

#IBelong

ECHO is samen met 6 andere Europese partners momenteel betrokken bij het Erasmus+ project #Ibelong in het kader van het vergroten van inclusief hoger onderwijs binnen Europa.

#Ibelong in Higher Education is een strategisch partnerschap tussen verschillende Europese kennisinstellingen met als doel een inclusieve leeromgeving te creëren voor studenten met in het bijzonder een focus op niet- westerse migranten en 1ste generatie studenten binnen het hoger onderwijs. Vragen als; hoe draag je als hoger onderwijsinstelling bij aan het creëren van sense of belonging, als ook, hoe ontwikkel je initiatieven die de kansen en resultaten van deze studenten vergroten komen hierin onder andere aan bod. Centraal in #IBelong staat het identificeren van diverse best practises binnen het hoger onderwijs (zowel Europees als internationaal), het analyseren van deze best practises en het ontwikkelen van strategieën die bijdragen aan het vergroten van kansen onder studenten.

ECHO heeft binnen het #IBelong project een leidende rol dankzij de specifieke kennis, expertise en (inter)nationale netwerken binnen het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt op het gebied van diversiteit en inclusie.  Het #IBelong rapport wordt verwacht medio september 2021, maar kijk gerust alvast mee naar de vraagstukken die tijdens het eerste Meet up Event aan the University of Osnabruck aan bod zijn gekomen:

 

 

Nieuwsgierig naar #IBelong?

Check de website of neem contact op met Mary Tupan of Pravini Baboeram- Mahes.