Finalisten ECHO Award 2018

26 juli 2018

Maak kennis met de 13 finalisten van de ECHO Award 2018!

ECHO Award HBO

Yunus Emre Cicek
Student Ecologische Pedagogiek aan de Hogeschool Utrecht

Yunus

Yunus Emre werkt als lid van de werkgroep diversiteit van de Hogeschool Utrecht, aan meer diversiteit en inclusiviteit binnen de instelling. Hij is voorzitter van het landelijk studentenplatform Stip, dat studenten en scholieren advies, ondersteuning en begeleiding biedt tijdens hun studie-/schoolcarriere. Daarnaast heeft Yunus Emre verschillende coördinerende functies bekleed bij jongeren- en studentenorganisaties die ondersteuning aan studenten tijdens hun studieloopbaan bieden, ter voorkoming van vroegtijdig schoolverlating en bevordering van studiesucces onder deze studenten. Ook heeft Yunus Emre als lid van de werkgroep Radicalisering en Polarisatie van de gemeente Utrecht bijgedragen aan de uitvoering van de plan van aanpak, en begeleidt hij vluchtlingen bij hun integratie en participatie in onze maatschappij.

Yunus: “Met het winnen van de ECHO Award wil ik aan alle studenten met een niet-westerse achtergrond laten zien dat wat zij extra naast hun studie ondernemen ertoe doet! De waardering en erkenning die ik met deze Award krijg – voor alle werkzaamheden waaraan ik nederig heb mogen bijdragen – deel ik deze graag met al die mensen die zich dag in dag uit inzetten voor een betere samenleving!”

Deniz Dibooglu
Student Human Resource Management aan de Haagse Hogeschool

Deniz Dibooglu

Deniz doet verschillende dingen om bij te dragen aan de multiculturele samenleving. Hij ondersteunt bijvoorbeeld studenten met een migratieachtergrond bij het vinden van een leer- en afstudeerplek. Daarnaast ondersteunt hij als mentor studenten bij het behalen van de propedeuse. Ook denkt hij mee bij Me & Society, een stichting die zich richt op het versterken van de participatie van bepaalde groepen in de samenleving. Momenteel is hij vooral op social media actief onder de naam CareVlogs. Hier heeft hij veel volgers van verschillende achtergronden. Deniz is begonnen met CareVlogs om het beeld van niet-westerse treitervloggers te ontkrachten. Zo probeert hij vooral voor (niet-westerse) jongeren een positief voorbeeld te zijn.

Deniz: “Ik zal de ECHO Award gebruiken om mijn impact in de transitie naar een inclusieve samenleving te vergroten.”

Naomie Pieter
Student School for New Dance Development/Choreography aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Naomie Pieter

Als voorlichter bij COC heeft Naomie voorlichting gegeven op scholen over seksuele diversiteit. Daarnaast is zij zowel oprichter van ‘No Hate Speech Movement’ en van ‘Black Queer & Trans Resistance NL’. Dit zijn initiatieven die zich richten op het bestrijden van hate speech online en op maatschappelijke acties in Nederland. Naomie is ook initiator van Pride of Color Amsterdam. Dit is de eerste Bi-culturele commissie binnen Amsterdam Pride die zicht richt op de programmering en empowering van bi-culturele LHBTI+. Ook is ze organisator van Pon De Pride wat een safe space biedt voor zwarte en gekleurde LHBTI+ om van dancehall music te genieten. Momenteel is ze bezig om een Black Queer Archive op te zetten, zodat Nederland een eigen black Queer Archive heeft en de verhalen die ontbreken toe te voegen of juist zichtbaar te maken.

Naomie: “When you educate a woman you educate a nation. Winning the ECHO Award is not something I do only for myself, but for the community that I come from and represent. The Award will represent all the hopes and dreams of my community and me. Working hard pays off. Winning is also an acknowledgement that sky not the limit, no matter from which education point you started. I started from the bottom and now I’m here.”

ECHO Award WO

Soraya Bousaid
Student Liberal Arts & Sciences aan de University College Tilburg

Soraya Bousaid

Via het project ‘Samen leven, samen eten’ heeft Soraya zich ingezet om eenzaamheid onder ouderen aan te pakken. Daarnaast neemt zij deel aan een project over cultural sensitivity in the workplace en helpt zij middelbare scholieren met een niet-westerse achtergrond om achterstanden weg te werken.

Soraya: “Winning the ECHO Award 2018 enables me to increase awareness within the business community how to benefit from broadening operational and marketing strategies toward foreign markets including foreign employees and knowledge about their cultures.”

Avin Ghedri
Student Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht

Avin Ghedri

Avin heeft als lid van de werkgroep Diversiteit & Inclusie aan het UMC bijgedragen het studentenperspectief te verkondigen. Ook heeft zij een speeldag georganiseerd voor kinderen in het AZC en verzorgt zij ‘Peace test’ lessen waar ze op middelbare scholen tijdens maatschappijleer les gaf over het Midden-Oosten.

Avin: “Het winnen van de ECHO-award zou de kers op de taart zijn van de activiteiten die ik heb ondernomen om bewustzijn te creëren over asielzoekers(kinderen) en de Midden-Oostenproblematiek. Het zal ervoor zorgen dat ik een grotere uitvalsbasis heb om dit te doen, en zo hopelijk een samenleving te krijgen waarin iedereen weet dat we ondanks onze andere afkomst, toch allemaal hetzelfde zijn: een mens.”

Sara Kapika
Student Neurosciences en Philosophy of Neuroscience aan de Vrije Universiteit

Sara Kapika

Sara heeft tijdens haar studie bij stichting VoorUit activiteiten in een buurthuis in Amsterdam-West georganiseerd om sociale cohesie binnen de buurt te verbeteren. Daarnaast is zij mede-oprichter van het ‘Ik ben..’ project, waar zij activiteiten voor de jeugd in een buurtcentrum heeft georganiseerd. Momenteel doet Sara hersenonderzoek naar een onderwijsinterventie die gericht is op het verkleinen van sociaal-economische verschillen op het gebied van wiskunde en wetenschap.

Sara: “De ECHO Award stelt mij in staat om, vanuit mijn persoonlijke achtergrond, samenleven in één verbonden geheel te stimuleren. Want hoewel we verschillen in termen van achtergrond, levensomstandigheden, opleiding en professie – we zijn gelijk in onze verbondenheid.”

Zohara Mahmoud
Student Culturele Antropologie en Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam

Zohara Mahmoud

Zohara geeft kosteloos huiswerkbegeleiding aan scholieren met een niet-westerse achtergrond om ze te helpen met hun schoolprestaties. Daarnaast heeft zij taalondersteuning geboden aan nieuwkomers, ook dit deed zij kosteloos.

Zohara: “Het winnen van de ECHO Award zal mij in staat stellen om nog meer impact te maken, aan de hand van het vertellen van mijn persoonlijke verhaal en de verschillende projecten die ik onderneem.”

Sadaf Soloukey Tbalvandany
Student Geneeskunde, Filosofie, HEPL & Neuroscience aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Sadaf Soloukey Tbalvandany

Sadaf heeft meegeholpen om het diversiteitsbeleid binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam vorm te geven en geeft daarnaast les aan de Mini Medical School. Ook heeft zij als oprichter en voorzitter van een studievereniging gericht op studenten met een medische en chirurgische interesse sociaal-culturele stigma’s als discriminatie aan de kaak gesteld.

Sadaf: “Als Rotterdamse geneeskundestudent en promovenda heb ik mijzelf de afgelopen jaren op nationaal en internationaal niveau ingezet voor het bevorderen van tolerantie en veelzijdigheid in de academie, de kliniek, maar ook in het publieke debat. Met de ECHO Award op zak wil ik dat Rotterdamse geluid uitdragen naar een nog groter publiek.”

Bèta Techniek Award

Moska Hellamand
Student Drug Innovation aan de Universiteit Utrecht

Moska Hellamand

Moska is politiek actief voor de PvdA en probeert op de deze manier een verandering in de maatschappij te bewerkstelligen. Daarnaast doet zij onderzoek om geneesmiddelen toegankelijker te maken.

Moska: “Ik wil de ECHO Award 2018 winnen, omdat ik het als een persoonlijk doel zie om maatschappelijke impact onder de aandacht te brengen in wetenschappelijk onderzoek.”

Leon Lan
Student Liberal Arts & Sciences met een major in Wiskunde aan de Amsterdam University College

Leon Lan

Leon draagt zijn steentje bij door als mentor bij Stichting Diversity in het weekend scholieren met een migratieachtergrond bijles te geven. Daarnaast heeft hij in het studiejaar 16/17 meegedacht over het verbeteren van de diversiteit binnen het Amsterdam University College.

Leon: “Met het winnen van de ECHO Award wil ik de Chinees Nederlandse jongeren stimuleren om deel te nemen aan het maatschappelijke debat over diversiteit en inclusiviteit.”

Loyens & Loeff Law & Tax Award

Tony Barshini
Student Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht

Tony Barshini

Tony geeft op vrijwillige basis taalles aan vluchtelingen om hen te helpen mee te draaien in de Nederlandse maatschappij. Naast taalles geeft hij ook les over de Nederlandse grondwet aan vluchtelingen. Daarnaast is hij juridisch adviseur bij de Rechtswinkel.

Tony: “Als de jurist van morgen wil ik werken aan een rechtvaardige en eerlijke samenleving.”

Hasnaa Beni Driss
Student Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam

Hasnaa Beni Driss

Hasnaa heeft de studievereniging OVAS opgericht. Dit is een studievereniging die zich richt op studenten met interesse in ondernemingsrecht. Daarnaast heeft zij als rechtswinkelier juridisch advies gegeven in de Bijlmer.

Hasnaa: “Ik heb een lange weg afgelegd om te komen waar ik nu ben, deze Award moedigt mij aan verdere stappen te ondernemen en een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving.”

Ramoe Jagesar
Student Financial Economics en Rechten (met als specialisatie Commercial Law) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Ramoe Jagesar

Als projectmanager bij Charity Commissie EFR motiveert hij kinderen uit minder bevoorrechte wijken in Rotterdam om zoveel mogelijk uit het onderwijs te halen en om hun weg naar de universiteit te vinden. Daarnaast helpt hij ieder jaar bij de PAP-week, een zomerprogramma dat bijdraagt aan het ontwikkelen van relevante vaardigheden voor aankomende eerstejaarsstudenten.

Ramoe: “Het winnen van de ECHO Award brengt mij dichterbij mijn ambitie voor het toewerken naar een eerlijker & inclusiever onderwijs. Dit is van belang, want als talent niet wordt herkend dan zal dat talent verloren gaan…”