Pakhuis de Zwijger: Wij vs Zij #12: From College to Community

10 september 2018

In samenwerking met Pakhuis de Zwijger organiseert ECHO: ‘Wij vs Zij #12: From College to Community’, een programma dat de kloof tussen universiteiten en gemeenschappen onder de loep neemt.

Diversiteit en inclusie staan hoog op de agenda, in de samenleving en in het onderwijs. Steeds meer groeit het besef dat studenten in het hoger onderwijs voorbereid moeten worden op hun rol als professional in een samenleving die superdivers is. Theoretische oefeningen blijken steeds lastiger toe te passen op de complexe realiteit van de stad. In hoeverre worden studenten voorbereid en toegerust voor die uitdagende praktijk? Zijn zij in staat om te gaan met mogelijke spanningen die diversiteit met zich meebrengt en dit om te zetten in een kracht? Wat betekent dit voor de relatie tussen universiteiten, hogescholen en de steden waarin zij gevestigd zijn? Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op deze vragen en kijken we naar praktijkvoorbeelden en voordelen van gemeenschapswerk vanuit het hoger onderwijs.

Klik hier voor meer informatie over het programma. Toegang is gratis.