Eindverslag Meet Your Mentor

1 oktober 2019

Eindverslag Meet Your Mentor

ECHO heeft in samenwerking met de Vrije Universiteit (VU), in opdracht van het Ministerie van SZW, het digitaal mentoring platform Meet Your Mentor ontwikkeld. Het doel van dit platform is om contact te faciliteren tussen mentees met een niet-westerse achtergrond en mentoren: aan de ene kant om de mentees te ondersteunen in hun overgang naar de arbeidsmarkt, aan de andere kant om diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt te versterken.

Meet Your Mentor biedt hierin online modules gericht op diversiteit en inclusie in mentoring, om zo de mentoren en mentees optimaal voor te bereiden op een succesvolle uitwisseling van kennis en ervaringen. Op basis van de ervaring en expertise die is ontwikkeld vanuit de eigen mentorprogramma’s, heeft ECHO de inhoud ontwikkeld van deze online mentor tool. De VU heeft de uitvoer en evaluatie van het mentorprogramma gecoördineerd. Inmiddels is de tweejarige pilot afgerond en is er een eindverslag beschikbaar.

Klik hier om het eindverslag te lezen.