ECHO-UCLA Studiereis 2019

7 maart 2019

Succesvolle overgangen, studiesucces en ‘inclusive excellence’

Hoe ziet inclusief onderwijs er in de praktijk uit in het bijzonder in relatie tot aansluiting, doorstroom en studiesucces vraagstukken? Wat zijn de randvoorwaarden voor studiesucces in een diverse context? Wat vergt dit van een instelling? Deze vragen en meer worden beantwoord tijdens een inspirerende studiereis naar de University of California Los Angeles (UCLA). Van 9 – 17 mei 2019 wordt u onder begeleiding van ECHO meegenomen in een prikkelend programma dat theorie, onderzoek, ervaring en praktijk met elkaar verbindt. Centraal staat een succesvolle overgang vanuit het voortgezet- en middelbaar beroeps onderwijs naar het hoger onderwijs. Wilt u leren van effectief bewezen programma’s aan UCLA gericht op kansengelijkheid in succesvolle overgangen (MBO-HBO, VO-HO, BA-MA, MA-PhD), vergroting studiesucces en ‘inclusive excellence’? Deze studiereis biedt u mogelijkheden te leren van de ontwikkelde kennis en praktijken en om nader kennis te maken met het werk van uw collega’s aan instellingen in LA

Het succes van the Academic Advancement Program (AAP) en programma’s van the Center for Community College Partnerships (CCCP) aan UCLA zijn een belangrijke bron van inspiratie voor professionals in het hoger onderwijs.

Doel van de studiereis is aanreiken van concrete voorbeelden van programma’s in zowel het voortgezet (beroeps) onderwijs als het hoger onderwijs voor zogenaamde ‘pathways to success’. Programma’s die inclusief zijn en zich richten op het bevorderen van studiesucces door middel van regionale samenwerking. UCLA bereikt dit door het creëren van een cultuur van ‘inclusive excellence’ en doorstroomprogramma’s in samenwerking met een groot netwerk van community colleges en high schools die het toeleverend onderwijs verzorgen maar bovenal in de doorstroom programma’s die studenten optimaal voorbereiden voor een succesvolle overgang naar en behoud tijdens het eerste jaar aan UCLA. Tijdens de studiereis zult u kennismaken met een groot aantal inspirerende sprekers, zowel professionals als studenten van UCLA, Community Colleges en High Schools. Gedurende het programma zal ECHO de deelnemers begeleiden en faciliteren in het vertalen van Amerikaanse ervaringen naar de Nederlandse context. Dit jaar kunnen deelnemers op zaterdag 11 mei ook een belangrijke outreach activiteit, Scholars Day, bezoeken.

Aanmelden & meer info

Wilt u deelnemen aan de studiereis naar UCLA? U kunt het aanmeldingsformulier hier downloaden. Stuur het aanmeldingsformulier ingevuld naar: mary@echo-net.nl.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met Mary Tupan, telefoonnummer: +31 6 53811172 of mail naar mary@echo-net.nl.

Thema’s

 • Regionale samenwerking in de keten: samenwerking gericht op een succesvolle doorstroom vanuit het vo/mbo naar het ho. Meer studiesucces in het hoger onderwijs a.g.v. het stimuleren van een ‘transfer going culture’ aan community colleges en een ‘transfer receiving culture’ aan UCLA;
 • Studiesucces: support programma’s die leiden tot meer studiesucces: Access without Support is not Opportunity (Vincent Tinto);
 • Early Outreach: studenten van UCLA zijn betrokken bij outreach activiteiten van UCLA aan high schools en community colleges;
 • Inclusive Excellence & Inclusive Pedagogy: het realiseren van meer studiesucces vanuit een inclusieve benadering en strategie in beleid en praktijk;
 • Onderzoek: evidence based werken d.m.v. monitoring en onderzoek.

Programma

25 april 2019: Voorlichtingsbijeenkomst

Voorlichtingsbijeenkomst van 15.00 – uiterlijk 17.00 in Spaces, Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met ECHO en de andere deelnemers. U ontvangt praktische en inhoudelijke informatie ter voorbereiding van de reis.

9 mei 2019: Vertrek

Vertrek vanuit Amsterdam en aankomst in Los Angeles. Receptie en kennismaking met begeleiders en studenten UCLA

10 mei 2019: Algemene Introductie

De eerste dag is een algemene introductie en kennismaking met het (hoger) onderwijssysteem in de VS en in Californië; demografische ontwikkelingen in Californië; en een introductie op de verschillende programma’s die de reden zijn voor het studiesucces aan UCLA.

11 mei 2019: Scholars Day

De tweede dag bezoeken we ‘Scholars Day’, een belangrijke outreachactiviteit van UCLA. Tijdens deze dag worden potentiële UCLA-studenten (‘first generation, low income’) die doorstromen vanuit een ‘community college’ uitgenodigd om samen met hun ouders kennis te maken met UCLA.

12 mei 2019: Vrije dag

Deze dag kunt u besteden aan het verkennen van Los Angeles.

13 mei 2019: Bezoek Community College

Deze dag staat in het teken van doorstroombevordering en academische voorbereiding. We bezoeken een community college waar UCLA een doorstroom-samenwerkingsverband mee heeft. Studenten, docenten en studiebegeleiders van UCLA en de community college werken zowel inhoudelijk in het onderwijsprogramma als procesmatig binnen het doorstroomproces met elkaar samen. De verschillende aspecten en het succes van deze samenwerking komen aan de orde op studentniveau, professioneel niveau en in- en extern organisatieniveau. Daarbij wordt duidelijk wat het effect hiervan is op het studiesucces.

14 mei 2019: UCLA, voorbereiding op instroom en studiesucces & inclusief onderwijs

Deze dag staan outreach, instroombevordering, studiesucces en doorstroombevordering op UCLA centraal. Hoe organiseert UCLA de samenwerking met het voortraject, de toelating en begeleiding en ondersteuning zoals tutoring, mentoring en counseling? Wat zijn ervaringen van studenten? UCLA heeft met 20 community colleges (vergelijkbaar met ons mbo) in de stad samenwerkingsverbanden gericht op een succesvolle voorbereiding op instroom en studiesucces aan UCLA zgn. ‘transfertracks’. Daarbij hebben UCLA en een aantal community colleges rekening houdend met de grote diversteit aan studenten, kaders ontwikkeld die zich richten op goed voorbereid doorstromen naar UCLA en succesvol studeren aan UCLA.  Tijdens deze dag besteden we ook aandacht aan hoe inclusief onderwijs en onderzoek wordt vormgegeven. Wat doet UCLA om docenten, studieloopbaan-begeleiders en studentdecanen voldoende te equiperen en te motiveren?

15 mei 2019: Bezoek High School en State University

Op deze dag maakt u kennis met programma’s die de basis zijn voor de succesvolle doorstroom vanuit high schools naar UCLA. U brengt een bezoek aan een high school. Tevens wordt een bezoek gebracht aan een state university waar UCLA nauw mee samenwerkt. Een state university is te vergelijken met het hbo in Nederland.

16 mei 2019: Reflectiesessie en vertrek naar Amsterdam

Op de ochtend van vertrek wordt de gelegenheid geboden om te reflecteren op alle inzichten en indrukken die gedurende de reis zijn opgedaan. Hierna kunt u zich gereed maken voor vertrek naar Amsterdam.

17 mei 2019: aankomst in Amsterdam

Nader te bepalen datum in oktober 2019: Terugkombijeenkomst

Op deze bijeenkomst worden de deelnemers uitgenodigd de plannen te presenteren die zijn gevormd naar aanleiding van de inzichten en ervaringen in UCLA.

Kosten

De prijs voor deelname is € 4.750,- (inclusief 157,50 BTW*). Bij aanmelding voor 29 maart 2019 geldt een vroegboekkorting van € 250,-.

Inbegrepen:

 • Retourvlucht Amsterdam – Los Angeles
 • Verblijf in hotel gedurende zes dagen incl. ontbijt. Elke deelnemer heeft een eigen kamer.
 • Ontvangstreceptie met warm buffet op 9 mei 2019
 • Inhoudelijk programma gedurende vijf dagen inclusief lunches en diners
 • Transport van (9 mei) en naar (16 mei) het vliegveld in Los Angeles en tijdens de dagen van het inhoudelijk programma
 • Reader vooraf met achtergrond-informatie en -artikelen
 • Voorlichtingsbijeenkomst op 25 april 2019

*U betaalt alleen BTW over de kosten die in Nederland worden gemaakt.