ECHO Junior Academy

1 december 2016

De ECHO Junior Academy  is een kinderuniversiteit voor leerlingen uit groep 7/8 in het basisonderwijs. Deze kinderuniversiteit richt zich specifiek op leerlingen die vanuit hun omgeving niet bekend zijn met hoger onderwijs en mogelijk de eersten zijn in hun familie die zullen gaan studeren.

Het doel van de Junior Academy is drieledig:

  1. Introductie hoger onderwijs: Leerlingen introduceren aan hoger onderwijs en de weg ernaar toe.
  2. Academische vaardigheden opdoen: Leerlingen bekend maken met academische vaardigheden, zoals schrijven, presenteren en interviewen.
  3. Empowerment: Leerlingen empoweren in hun culturele identiteit en bijdragen aan hun zelfvertrouwen.

Achtergrond
De Junior Academy biedt aanvullende begeleiding op het regulier onderwijs en richt zich op het vergroten van bewuswording van aspiratie en identiteitskapitaal en het ontwikkelen van sociale en academische vaardigheden van kinderen. Een tijdige begeleiding met extra programma’s met dit doel kan deze kinderen dusdanig toerusten om zich in het dagelijks leven en in de onderwijsomgeving stevig te positioneren. De leerlingen worden hiermee versterkt in hun zelfvertrouwen en ondersteund in het onwikkelen van persoonlijk leiderschap. Dit verbreedt de toekomstperspectieven naar een loopbaan in het hoger onderwijs en vergroot de kans op een succesvolle afronding van de gekoesterde opleiding.

Edities
Tot nu toe zijn er drie verschillende edities van de Junior Academy georganiseerd op drie verschillende locaties:

  • Junior Academy Zuidoost
  • Junior Academy Mae Uku (Zeeland)
  • Junior Academy Den Haag