De leergang Inclusive Excellence 2021 gaat van start!

26 maart 2021

Online Leergang Inclusive Excellence 2021

Hoe kunnen onderwijs en beleidsprofessionals proactief ruimte maken binnen hun dagelijkse praktijk voor de diversiteit aan perspectieven, posities en belevingen die Nederland rijk is? Hoe draagt de positionering en identiteit van docenten in het hoger onderwijs bij aan een inclusief leerklimaat waar álle studenten zich thuis voelen? Tijdens de Leergang Inclusive Excellence neemt ECHO u mee in een bijzonder ontwikkeltraject waarin gezamenlijk gezocht wordt naar antwoorden op deze vragen, kennis, maar vooral ook naar praktische handvatten om een inclusieve leeromgeving te creëren.

De Leergang Inclusive Excellence gaat uit van de kerngedachte dat kritische reflectie en kennis over uzelf essentieel is in het proces van bewustwording in relatie tot diversiteit en inclusie. ECHO faciliteert die zoektocht en biedt kaders, onderzoek, praktijkervaring, intervisie en ‘train-de-trainer’ activiteiten op basis van de Active Citizens methode die ontwikkeld is door de British Council. Het vernieuwende aan dit traject is de centrale rol voor intervisie, maar ook dat u vooral zelf aan de slag zult gaan en daarmee een unieke kans krijgt aangereikt om te oefenen met uw mede-participanten onder begeleiding van ECHO.

De vernieuwde ECHO Leergang Inclusive Excellence is een interactief programma dat is ontwikkeld in het kader van het Europese MURAL (Mutual Understanding Respect And Learning) project op initiatief van de British Council. In andere landen als Duitsland, Engeland, Portugal, Griekenland en Polen worden vergelijkbare programma’s aangeboden om inclusie in Europa te versterken. ECHO heeft deze kans aangegrepen om een programma te ontwikkelen en uit te voeren, specifiek voor onderwijs en beleidsprofessionals.

Deze leergang is een belangrijke aanvulling op de ‘basis kwalificaties onderwijs’ (BKO), en begeleidt onderwijs en beleidsprofessionals in een proces van bewustwording en reflectie om nog beter in te kunnen spelen op de realiteit van werken met een divers samengestelde studentenpopulatie.

Deelname aan de leergang kost € 1.275,- exclusief 21% BTW. Aanmelden kan via deze aanmeldlink.

Waarom het volgen van de leergang Inclusive Excellence voor jou relevant kan zijn? Hieronder het antwoord op die vraag in 3 korte punten:

  1. Diversiteit is de realiteit: De werkelijkheid is divers, oftewel diversiteit van identificaties en posities is de norm in de Nederlandse samenleving, dus ook in het onderwijs en in diverse beleidsterreinen.
  2. Versterking kritisch denken: Het gebruiken van diverse perspectieven en het uitdagen van dominante vertogen binnen diverse sectoren dragen verder bij aan het ontwikkelen van kritisch denken onder staff (en eventueel studenten).
  3. Ontwikkeling competenties: Personeel die diversiteit als uitgangspunt voor hun werk nemen, ontwikkelen dit ook als competentie bij hun peers en/of studenten. Voor studenten kan dit bijdragen aan een betere voorbereiding van studenten op de latere (inter)nationale beroepspraktijk.

Voor meer informatie over de leergang kunt u contact opnemen met de facilitator van de leergang: Halil Ibrahim Karaaslan via halil@echo-net.nl of 06 45 730 401.

Bijeenkomst 1 – 14 mei 2021 van 09:00 – 13:00 Mijn visie als professional
Begrip van diversiteit en inclusie (D&I) in de maatschappelijke context Bewustwording van D&I het eigen referentiekader Formulering van een eigen visie en boodschap op het thema.
Bijeenkomst 2 – 21 mei 2021 van 09:00 – 13:00 Mijn identiteit als professional
Reflectie op de eigen identiteit als persoon en professional Bewustwording van de invloed die deze identiteit heeft op D&I in de praktijk Begrip van kaders en concepten om hier effectief mee om te gaan
Bijeenkomst 3 – 28 mei 2021 van 09:00 – 13:00 Mijn ongemak als professional
Bewustwording van de eigen blinde vlekken Begrip van aanpakken om hier constructief mee om te gaan “Getting comfortable with the uncomfortable”
Bijeenkomst 4 – 11 juni 2021 van 09:00 – 13:00 Mijn invloed als professional
Bewustwording van de eigen invloedsfeer en hoe daar strategisch in te handelen Begrip van verbanden tussen individuele handelingen en institutionele veranderingen Reflectie op concrete ideeën en stappen voor het pakken van jouw rol
Bijeenkomst 5 – 09 juli 2021 van 09:00 – 13:00 Mijn plan als professional/ terugkomdag
Presentatie pitches Intervisie op projectplannen Reflectie proces