De Leergang Inclusive Excellence 2020 gaat weer van start!

11 februari 2020

Let op gezien de huidige Corona maatregelen vindt er een aangepast programma plaats voor de Leergang van 2020! Neem bij vragen contact op met Halil Karaaslan via Halil@echo-net.nl 

Leergang Inclusive Excellence 2020

Hoe kunnen onderwijs en beleidsprofessionals proactief ruimte maken binnen hun dagelijkse praktijk voor de diversiteit aan perspectieven, posities en belevingen die Nederland rijk is? Hoe draagt de positionering en identiteit van docenten in het hoger onderwijs bij aan een inclusief leerklimaat waar álle studenten zich thuis voelen? Tijdens de Leergang Inclusive Excellence neemt ECHO u mee in een bijzonder ontwikkeltraject waarin gezamenlijk gezocht wordt naar antwoorden op deze vragen, kennis, maar vooral ook naar praktische handvatten om een inclusieve leeromgeving te creëren.

De Leergang Inclusive Excellence gaat uit van de kerngedachte dat kritische reflectie en kennis over uzelf essentieel is in het proces van bewustwording in relatie tot diversiteit en inclusie. ECHO faciliteert die zoektocht en biedt kaders, onderzoek, praktijkervaring, intervisie en ‘train-de-trainer’ activiteiten op basis van de Active Citizens methode die ontwikkeld is door de British Council. Het vernieuwende aan dit traject is de centrale rol voor intervisie, maar ook dat u vooral zelf aan de slag zult gaan en daarmee een unieke kans krijgt aangereikt om te oefenen met uw mede-participanten onder begeleiding van ECHO.

De vernieuwde ECHO Leergang Inclusive Excellence is een interactief programma dat is ontwikkeld in het kader van het Europese MURAL (Mutual Understanding Respect And Learning) project op initiatief van de British Council. In andere landen als Duitsland, Engeland, Portugal, Griekenland en Polen worden vergelijkbare programma’s aangeboden om inclusie in Europa te versterken. ECHO heeft deze kans aangegrepen om een programma te ontwikkelen en uit te voeren, specifiek voor onderwijsprofessionals.

Deze leergang is een belangrijke aanvulling op de ‘basis kwalificaties onderwijs’ (BKO), en begeleidt onderwijsprofessionals in een proces van bewustwording en reflectie om nog beter in te kunnen spelen op de realiteit van werken met een divers samengestelde studentenpopulatie. Deelname aan de leergang kost € 1.975,- inclusief 21% BTW. Aanmelden kan via deze aanmeldlink.

Noodzaak voor innovatie in denken en doen: Inclusive Excellence

Deze nieuwe vorm van onderwijs is noodzakelijk om drie redenen:

 1. Diversiteit is de realiteit: De werkelijkheid is divers, oftewel diversiteit van identificaties en posities is de norm in de Nederlandse samenleving, dus ook in het onderwijs.
 2. Versterking kritisch denken: Het gebruiken van diverse perspectieven en het uitdagen van dominante vertogen binnen onderwijs dragen verder bij aan het ontwikkelen van kritisch denken onder studenten.
 3. Ontwikkeling competenties: Docenten die diversiteit als uitgangspunt voor onderwijs nemen, ontwikkelen dit ook als competentie bij studenten. Dit draagt bij aan een betere voorbereiding van studenten op de latere (inter)nationale beroepspraktijk.

 

Programma

Alle bijeenkomsten zullen plaatsvinden bij Room2meet in Den Haag, Koninginnegracht 10, 2514 AD Den Haag.

 

Bijeenkomst 1 – 11 maart 2020 van 12:00 – 16:00: Mijn visie als professional
 • Begrip van diversiteit en inclusie (D&I) in de maatschappelijke context
 • Bewustwording van D&I het eigen referentiekader
 • Formulering van een eigen visie en boodschap op het thema.
Bijeenkomst 2 – 25 maart 2020 van 09:00 – 17:00: Mijn identiteit als professional
 • Reflectie op de eigen identiteit als persoon en professional
 • Bewustwording van de invloed die deze identiteit heeft op D&I in de praktijk
 • Begrip van kaders en concepten om hier effectief mee om te gaan
Bijeenkomst 3 – 08 april 2020 van 09:00 – 17:00: Mijn ongemak als professional
 • Bewustwording van de eigen blinde vlekken
 • Begrip van aanpakken om hier constructief mee om te gaan
 • “Getting comfortable with the uncomfortable”
Bijeenkomst 4 – 06 mei 2020 van 09:00 – 17:00: Mijn invloed als professional
 • Bewustwording van de eigen invloedsfeer en hoe daar strategisch in te handelen
 • Begrip van verbanden tussen individuele handelingen en institutionele veranderingen
 • Reflectie op concrete ideeën en stappen voor het pakken van jouw rol
Bijeenkomst 5 – 20 mei 2020 van 12:00 – 16:00: Mijn plan als professional
 • Presentatie pitches
 • Intervisie op projectplannen
 • Reflectie proces
Bijeenkomst 6 – 17 juni 2020 van 11:00 – 15:00: Terugkomdag met stand van zaken

 

Meer informatie

Voor meer informatie of inhoudelijke vragen over de leergang kunt u contact opnemen met Halil Karaaslan via tel: 06- 45730401 of e-mail: Halil@echo-net.nl.

Foto door Ebru Aydin: OCW seminar 2019