De aanmeldingen voor het Mentorprogramma 2019- 2020 zijn weer geopend!

22 september 2019

lgosmentor

Let op het ECHO mentorprogramma 2019-2020 is inmiddels vol! Het Mentorprogramma van ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid gaat weer van start vanaf december 2019! Een Mentorprogramma voor Nederlandse studenten met een niet-westerse achtergrond. Aan het mentorprogramma doen mee Alliander, Achmea, Gemeente Amsterdam, KPMG, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, NS, Schiphol Group, Shell en Vereniging Hogescholen.

In dit programma word je gekoppeld aan een professional binnen een van de deelnemende organisaties. Deze mentor fungeert als jouw sparringspartner uit het bedrijfsleven die je wegwijs kan maken op de arbeidsmarkt en je van feedback kan voorzien. Jouw mentor zal niet alleen ervaringen en inzichten delen met jou, maar wilt ook leren van jouw uitdagingen en ideeën als startend professional. Samen werken jullie gedurende het traject aan een persoonlijk plan van aanpak voor jullie professionele ontwikkeling.

Waarom dit mentorprogramma? 

Mogelijk heb jij in jouw studieloopbaan veel obstakels moeten overwinnen, omdat je bijvoorbeeld de eerste bent uit jouw familie die is gaan studeren aan een universiteit of hogeschool? Of wellicht heb je behoefte aan een sparringspartner uit het bedrijfsleven die jou wegwijs kan maken op de arbeidsmarkt en jou van feedback kan voorzien? Misschien ben je wel op zoek naar gerichte coaching die rekening houdt met jouw culturele identiteit en belevingswereld? Young & Senior Professionals delen graag hun ervaring en netwerk met jou en coachen jou graag in je zoektocht naar al je vragen.

Dit mentorprogramma wordt uitgevoerd in het kader van Diversiteit & Inclusie en heeft een tweeledig doel: de mentoren hopen je op een informele manier te helpen bij je oriëntatie op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant denken zij ook veel van je te kunnen leren. De betrokken bedrijven gaan ervan uit dat divers samengestelde teams innovatiever zijn en vinden het daarom belangrijk dat professionals zich blijven ontwikkelen op het gebied van management van diversiteit. We hopen met dit initiatief wederzijds kennis en inspiratie op te doen en jou, indien gewenst, te kunnen helpen tijdens je zoektocht naar jouw eerste baan.

Voor wie is dit programma bestemd? 

Het Mentorprogramma is bestemd voor studenten in de laatste fase van hun studie (hbo en universiteit) en die direct na afstuderen op zoek gaan naar een baan in het bedrijfsleven. Ook als je net bent afgestudeerd (maximaal 6 maanden) en nog geen baan hebt, kun je meedoen.

Je kunt meedoen aan dit programma als je:

  • In jouw afstudeerfase zit of net bent afgestudeerd in het WO of hbo;
  • Deel uitmaakt van een ondervertegenwoordigde groep, met een specifieke focus op Nederlandse studenten met een niet-westerse achtergrond of vluchtelingstudenten;
  • Beschikbaar zijn in de periode december 2019-juni 2020.

Deelname is gratis.

Wat kan ik verwachten? 

Tijdens het Mentorprogramma word je gekoppeld aan een mentor, een (internationale) Professional van één van de deelnemende bedrijven. In de periode december-juni 2020 spreek je minimaal 1x per maand met jouw mentor af. Je bespreekt onderwerpen die jou bezighouden. Van vragen over netwerkvaardigheden tot aan vragen die verbonden zijn aan ondernemerschap, jouw mentor ondersteunt jou graag in jouw professionele ontwikkeling . Het is jouw leermoment, dus jij bepaalt wat centraal staat. Dat vergt wel enige voorbereiding van jouw kant, want we gaan ervan uit dat je er het maximale uit wil halen. Op deze manier kun je het maximale uit je persoonlijke ontwikkeling halen. Tegelijkertijd zijn allen mentoren gemotiveerd en enthousiast om hun medewerking te verlenen aan jou, en mag je tijd en een open houding van je mentor verwachten.

Hoe ziet het programma eruit?

Het Mentorprogramma wordt jaarlijks uitgevoerd en loopt van december 2019 t/m juni 2020. Gedurende het programma vinden drie plenaire bijeenkomsten plaats, naast een eerste kennismakingssessie waar we je beter willen leren kennen:

Kennismakingsbijeenkomst: 

In oktober vindt er en kennismakingsbijeenkomst plaats waar we kort kennis maken. Meer informatie volgt bij aanmelding.

Kick- off bijeenkomst: 6 december 2019 van 15.00-17.00 bij KPMG, Amstelveen

Tijdens de Kick- off bijeenkomst bespreken we het mentorprogramma, de ‘spelregels’, ontmoeten de mentor/menteekoppels elkaar en worden de eerste afspraken ingepland.

Intervisiebijeenkomst mentees: februari 2019 van 15.00-17.00, specifieke data en locatie volgt

Tijdens de intervisiebijeenkomst wordt een workshop verzorgd in het kader van D&I.

Slotbijeenkomst: juni 2019 van 15.00-17.00, specifieke data en locatie volgt

Het mentorprogramma wordt afgesloten met een slotbijeenkomst en certificaatuitreiking.

Individuele bijeenkomsten mentor/mentee

Tussen de plenaire bijeenkomsten door dienen de mentees minimaal 1 individuele afspraak per maand in te plannen met hun mentor. Tijdens die gesprekken worden onderwerpen besproken die de mentee bezig houden, bijvoorbeeld ambities en twijfels omtrent de overgang naar het werkende leven. De verantwoordelijkheid ligt hierbij vooral bij de mentee, waarbij de mentor vooral ondersteuning en begeleiding op maat biedt.

Hoe meld ik me aan? 

ECHO is gevraagd om de coördinatie van dit programma op zich te nemen. Als je wilt deelnemen aan dit mentorprogramma en in de periode december 2019-juni 2020 beschikbaar bent, meld je dan aan vóór 21 oktober 2019.

Aanmelden kan via het compleet invullen van het volgende formulier: Klik hier

For the English application form: Press here

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Imane Chentouf, contactpersoon vanuit ECHO: imane@echo-net.nl. Het aantal plaatsen is beperkt dus reageer snel. Studenten die binnen een half jaar afstuderen of net afgestudeerd zijn maar nog geen baan hebben, krijgen voorrang.

(Foto: aflsuiting Mentorprogramma 2017-2018)