ECHO- UCLA studiereis mei 2020

15 januari 2020

Studiereis naar University of California Los Angeles (UCLA) van 7 – 15 mei 2020

Let op gezien de huidige Corona maatregelen vindt er een aangepast programma plaats voor de UCLA studiereis van mei 2020! Neem bij vragen contact op met Mary Tupan via Mary@echo-net.nl 

Hoe ziet inclusief onderwijs er in de praktijk uit in het bijzonder in relatie tot aansluiting, doorstroom en studiesucces vraagstukken? Wat zijn de randvoorwaarden voor studiesucces in een diverse context? Wat vergt dit van een instelling? Deze vragen en meer worden beantwoord tijdens een inspirerende studiereis naar de University of California Los Angeles (UCLA). Van 7 – 15 mei 2020 wordt u onder begeleiding van ECHO meegenomen in een prikkelend programma dat theorie, onderzoek, ervaring en praktijk met elkaar verbindt. Centraal staat een succesvolle overgang vanuit het voortgezet- en middelbaar beroeps onderwijs naar het hoger onderwijs. Wilt u leren van effectief bewezen programma’s aan UCLA gericht op kansengelijkheid in succesvolle overgangen (MBO-HBO, VO-HO, BA-MA, MA-PhD), vergroting studiesucces en ‘inclusive excellence’? Deze studiereis biedt u mogelijkheden om te leren van de ontwikkelde kennis en praktijken en om nader kennis te maken met het werk van uw collega’s aan instellingen in LA.

Doel van de studiereis is aanreiken van concrete voorbeelden van programma’s in zowel het voortgezet (beroeps) onderwijs als het hoger onderwijs voor zogenaamde ‘pathways to success’. Programma’s die inclusief zijn en zich richten op het bevorderen van studiesucces door middel van regionale samenwerking. UCLA bereikt dit door het creëren van een cultuur van ‘inclusive excellence’ en doorstroomprogramma’s (transfer) in samenwerking met een groot netwerk van community colleges en high schools die het toeleverend onderwijs verzorgen maar bovenal in de doorstroom programma’s die studenten optimaal voorbereiden voor een succesvolle overgang naar en behoud tijdens het eerste jaar aan UCLA. Tijdens de studiereis zult u kennismaken met een groot aantal inspirerende sprekers, zowel professionals als studenten van UCLA, Community Colleges en High Schools. Gedurende het programma zal ECHO de deelnemers begeleiden en faciliteren in het vertalen van Amerikaanse ervaringen naar de Nederlandse context. Dit jaar kunnen deelnemers op zaterdag 9 mei ook een belangrijke outreach activiteit nl. Bruin Day 2020, bezoeken.

Het succes van het Academic Advancement Program (AAP) en programma’s van the Center for Community College Partnerships (CCCP) aan UCLA zijn een belangrijke bron van inspiratie voor professionals in het hoger onderwijs. In 2018 en 2019 heeft het doorstroom programma dat door CCCP wordt gecoördineerd diverse nationale awards ontvangen voor het kwantitatieve en kwalitatieve succes van het programma. Ook in Nederland zijn meerdere programma’s in de afgelopen jaren geinspireerd door deze programma’s. Voorbeelden hiervan zijn het Erasmus Pre Academic Programma aan de EUR en de Students-4-Students Campagne

Thema’s

 • Regionale samenwerking in de keten: samenwerking gericht op een succesvolle doorstroom vanuit het vo/mbo naar het ho. Meer studiesucces in het hoger onderwijs a.g.v. het stimuleren van een ‘transfer going culture’ aan community colleges en een ‘transfer receiving culture’ aan UCLA;
 • Studiesucces: support programma’s die leiden tot meer studiesucces: Access without Support is not Opportunity (Vincent Tinto);
 • Early Outreach: studenten van UCLA zijn betrokken bij outreach activiteiten van UCLA aan high schools en community colleges;
 • Inclusive Excellence & Inclusive Pedagogy: het realiseren van meer studiesucces vanuit een inclusieve benadering en strategie in beleid en praktijk;
 • Onderzoek:evidence based werken d.m.v. monitoring en onderzoek.

Programma

24 april 2020: Voorlichtingsbijeenkomst

Voorlichtingsbijeenkomst van 15.00 – uiterlijk 17.00 in Spaces, Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met ECHO en de andere deelnemers. U ontvangt praktische en inhoudelijke informatie ter voorbereiding van de reis.

7 mei 2020: Vertrek

Vertrek vanuit Amsterdam en aankomst in Los Angeles. Receptie en kennismaking met begeleiders en studenten UCLA

8 mei 2020: Algemene Introductie

De eerste dag is een algemene introductie en kennismaking met het (hoger) onderwijssysteem in de VS en in Californië; demografische ontwikkelingen in Californië; en een introductie op de verschillende programma’s die de reden zijn voor het studiesucces aan UCLA.

9 mei 2020: Bruin Day

De tweede dag bezoeken we ‘Bruin Day’, een belangrijke outreach activiteit van UCLA. Tijdens deze dag worden potentiële UCLA-studenten (‘first generation, low income and other underserved communities’) die via een zogenaamd transfer traject doorstromen vanuit een van de 20 ‘community colleges’ met wie UCLA samenwerkt, uitgenodigd om samen met hun ouders kennis te maken met UCLA.

10 mei 2020: Vrije dag

Deze dag kunt u besteden aan het verkennen van Los Angeles.

11 mei 2020: Bezoek Community College

Deze dag staat in het teken van doorstroombevordering en academische voorbereiding. We bezoeken een community college waar UCLA een doorstroom-samenwerkingsverband mee heeft. Studenten, docenten en studiebegeleiders van UCLA en de community college werken zowel inhoudelijk in het onderwijsprogramma als procesmatig binnen het doorstroomproces met elkaar samen. De verschillende aspecten en het succes van deze samenwerking komen aan de orde op studentniveau, professioneel niveau en in- en extern organisatieniveau. Daarbij wordt duidelijk wat het effect hiervan is op het studiesucces.

12 mei 2020: UCLA, voorbereiding op instroom en studiesucces & inclusief onderwijs

Deze dag staan outreach, instroombevordering, studiesucces en doorstroombevordering op UCLA centraal. Hoe organiseert UCLA de samenwerking met het voortraject, de toelating en begeleiding en ondersteuning zoals tutoring, mentoring en counseling? Wat zijn ervaringen van studenten? UCLA heeft met 20 community colleges (vergelijkbaar met ons mbo) in de stad samenwerkingsverbanden gericht op een succesvolle voorbereiding op instroom en studiesucces aan UCLA zgn. ‘transfertracks’. Daarbij hebben UCLA en een aantal community colleges rekening houdend met de grote diversteit aan studenten, kaders ontwikkeld die zich richten op goed voorbereid doorstromen naar UCLA en succesvol studeren aan UCLA.  Tijdens deze dag besteden we ook aandacht aan hoe inclusief onderwijs en onderzoek wordt vormgegeven. Wat doet UCLA om docenten, studieloopbaan-begeleiders en studentdecanen voldoende te equiperen en te motiveren?

13 mei 2020: Bezoek High School en State University

Op deze dag maakt u kennis met programma’s die de basis zijn voor de succesvolle doorstroom vanuit high schools naar UCLA. U brengt een bezoek aan een high school. Tevens wordt een bezoek gebracht aan een state university waar UCLA nauw mee samenwerkt. Een state university is te vergelijken met het hbo in Nederland.

14 mei 2020: Reflectiesessie en vertrek naar Amsterdam

Op de ochtend van vertrek wordt de gelegenheid geboden om te reflecteren op alle inzichten en indrukken die gedurende de reis zijn opgedaan. Hierna kunt u zich gereed maken voor vertrek naar Amsterdam.

15 mei 2020: aankomst in Amsterdam

Nader te bepalen datum in oktober 2020: Terugkombijeenkomst

Op deze bijeenkomst worden de deelnemers uitgenodigd de plannen te presenteren die zijn gevormd naar aanleiding van de inzichten en ervaringen in UCLA.

Kosten

De prijs voor deelname is € 4.750,- (inclusief 157,50 BTW[1]). Bij aanmelding voor 21 februari 2020 geldt een vroegboekkorting van € 250,-.

Inbegrepen:

 • Retourvlucht Amsterdam – Los Angeles
 • Verblijf in hotel gedurende zes dagen incl. ontbijt. Elke deelnemer heeft een eigen kamer.
 • Ontvangstreceptie met warm buffet op 7 mei 2020
 • Inhoudelijk programma gedurende vijf dagen inclusief lunches en diners
 • Transport van (7 mei) en naar (14 mei) het vliegveld in Los Angeles en tijdens de dagen van het inhoudelijk programma
 • Reader vooraf met achtergrond-informatie en -artikelen
 • Voorlichtingsbijeenkomst op 24 april 2020
 • Terugkombijeenkomst op een nog nader te bepalen datum in oktober 2020

[1]U betaalt alleen BTW over de kosten die in Nederland worden gemaakt.

Aanmelden?

Wilt u deelnemen aan de studiereis naar UCLA? Aanmelden kan via het online aanmeldingsformulier. Ter bevestiging van uw deelname stuurt een email naar mary@echo-net.nl. Voor verdere vragen of meer informatie neemt u gerust contact op met Mary Tupan, telnr: +31 6 53811172 of mail.