22 maart – Seminar Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs 2021

19 februari 2021

! Let op, Hop In is enkel werkzaam in Google Chrome & Internet Explorer!

***Klik hier om het live event bij te wonen***

***Klik hier voor instructies over het gebruik van Hop In***

***Click here for English instructions ***

U bent van harte uitgenodigd voor het online Seminar Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs op 22 maart a.s. in samenwerking met De Haagse Hogeschool.

In 2016 zijn ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid en het Ministerie van OCW gestart met het jaarlijks organiseren van een seminar dat in het teken staat van Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs. In 2016, 2017, 2018 en 2019 zijn deze seminars georganiseerd in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool Inholland en Universiteit Utrecht 

De vijfde editie van het Seminar Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs wordt dit jaar in samenwerking met het Kenniscentrum Global & Inclusive Learning van De Haagse Hogeschoolgeorganiseerd. Met deze seminars willen we evenals voorgaande jaren nieuwe kennis, visie en concrete toepassingen presenteren met als doel om deelnemers te inspireren en te ondersteunen in het bereiken van een inclusief onderwijsklimaat. Wat kunnen we leren van successen en valkuilen uit elkaars context in binnen- en buitenland?

Het seminar wordt geopend met een panelgesprek waar demissionair minister Ingrid van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap een bijdrage aan zal leveren. Tijdens dit seminar zijn de volgende thema’s onderwerp van gesprek tijdens het plenaire programma dan wel tijdens een van de parallelle sessiesStage discriminatie in het hboIntersectional JusticeHoger onderwijs in tijden van Covid en hoe Black Lives Matters wordt beleefd door studenten en professionals in het Nederlands Hoger Onderwijs. In de parallelle sessies worden vanuit onderzoek, beleid en de praktijk, ervaringen van instellingen en Students-4-Students projecten gepresenteerd die bijdragen aan kansengelijkheid, diversiteit en inclusie. Het volledige programma (inclusief parallelle sessies) is vanaf 1 maart te zien op de website van ECHO.

Datum:          22 maart 2021

Tijd:                09.30 – 11.30 deel 1

                        13.00 – 15.00 deel 2

 Het volledige programma inclusief de 8 parallelle sessies zijn hier terug te vinden.

U kunt zich hierbij aanmelden.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.