Agenda

October 30, Action against Racism @Maastricht University – moderated by ECHO [Closed event]

For more information on this event click here
Maatricht University members register here

October 20, 5pm (CET) GAPS Webinar II: ”Designing the Post-Covid Tertiary Education Experience, what if Equity, Acces, Diversity & Inclusion for students, Educators and Staff Were the New Normal”. Moderated by ECHO [Open Event].

For more information on this event Click here
To join this important participatory discussion with our panelist Register here

October 15, Unesco Global Education Monitoring Report 2020, on inclusive Education in times of Covid-19 – contributions by ECHO [Open Event]

Click here to register for this event

6 oktober 2020 Bijdrage vanuit ECHO tijdens Diversity Day 2020 [Besloten event @Alliander]

22 september 2020 start werving ECHO mentorporgramma – aanmelden mogelijk tot 25 oktober –

21 september 2020 ondertekening van het ”Amsterdams Akkoord voor het Hoger Onderwijs” [livecast vanuit @Pakhuis de Zwijger]

Amsterdams Akkoord hoger onderwijs; hoe realiseren we divers, inclusief en maatschappelijk betrokken hoger onderwijs? Voordracht over inclusie binnen het hoger onderwijs vanuit Mary Tupan terug te kijken via:

15 september 2020 lezing en dialoog ”Diversiteit & Toegangkelijkheid op de HU” [besloten event]

1 september 2020 ondertekening ”Actieplan Diversiteit” onder leiding van minister Ingrid van Engelshoven [besloten event]

Dit actieplan is opgesteld in nauwe samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Vereniging van Universiteiten (VSNU), het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH), Expertise Centrum Diversiteit (ECHO) en het Landelijk Overleg Diversity Officers (LanDO). Het actieplan wordt tevens onderschreven door Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en PostdocNL.

Voor meer informatie over het actieplan klik hier