Over ons

Over ECHO
ECHO is een non-profit organisatie, gericht op Diversiteit & Inclusie (D&I) in het (hoger) onderwijs en de arbeidsmarkt. Wij hebben een specifieke focus op culturele diversiteit, en leggen hierbij de nadruk op kracht in plaats van deficiëntie en faciliteren het proces van “getting comfortable with the uncomfortable”.

Oorspronkelijk opgericht vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap in 1994, fungeert ECHO tegenwoordig als een onafhankelijke “not for profit” sociale onderneming met 25 jaar ervaring en (inter)nationale netwerken in het veld van diversiteit en inclusie.

Wat doet ECHO?
ECHO adviseert hoger onderwijsinstellingen, organisaties en bedrijven over hun diversiteitsbeleid. ECHO biedt adviestrajecten op maat aan op het gebied van visie-ontwikkeling, beleidsontwikkeling of implementatie. In adviestrajecten ziet ECHO ‘The pedagogy of excellence’ als uitgangspunt voor verandering. The Pedagogy of Excellence is een filosofie waarin van de kracht van het individu wordt uitgegaan en het doel is te excelleren in plaats van aanpassen. Iedereen heeft de mogelijkheid om te excelleren mits de juiste begeleiding en ondersteuning wordt aangeboden. Daarnaast wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de belevingswereld en achtergrond van mensen. Dit succesvolle concept is ontwikkeld en geïmplementeerd aan de University of California, Los Angeles (UCLA).

Consultancy op maat
Aan elk adviestraject gaat een intakegesprek vooraf om alle vragen in kaart te brengen. Aan de hand hiervan wordt een voorstel opgesteld. In de offerte die hierop volgt, worden de gemaakt afspraken geconcretiseerd.

Nationale samenwerkingen
We werken nauw samen met partners in de publieke sector (o.a. Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gemeente Den Haag, Gemeente Amsterdam, Rode Kruis, ), de corporate sector (o.a. Nederlandse Spoorwegen, KPMG, Loyens & Loeff, L’Oréal, Shell, Achmea, Alliander, Schiphol Group), hoger onderwijsinstellingen in heel Nederland (hogescholen en universiteiten) en netwerken van studenten in het hoger onderwijs o.a. de LSVb.

Internationale samenwerkingen
ECHO heeft in 1996 een eerste internationale conferentie georganiseerd i.s.m. het European Access Network (EAN). Vanaf dat moment is ook de start gemaakt met het uitbreiden en onderhouden van een internationaal netwerk van collega’s vanuit universiteiten en ngo’s in verschillende delen van de wereld. Internationale samenwerking heeft als doel om te leren van succesvolle ervaringen, deze kennis te ‘vertalen’ naar de Nederlandse context en deze kennis en ervaring te delen en implementeren via jaarlijkse activiteiten. Internationale partners zijn onder meer Council for Opportunity in Education (COE), UCLA, Lumina Foundation, EAN, the Global Access to Postsecondary Education initiative (GAPS), Arbeiterkind DE. Daarnaast onderhouden we ook een netwerk van scholars die toonaangevend werk verrichten en het werk van ECHO hebben beïnvloed.

ECHO leerstoel
In 2012 is in samenwerking met de Vrije Universiteit de ‘ECHO leerstoel’ geïnitieerd. Maurice Crul is hoogleraar Onderwijs en Diversiteit en is leerstoelhouder. Het initiëren en sponsoren van de leerstoel is een duurzame structurele manier maakt gerichte samenwerking werkt mogelijk voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek in relatie tot D&I in het onderwijs.

Meer te weten komen over onze activiteiten en producten? Lees hier het ECHO Jaarverslag 2019 terug.