Solliciteren voor het Rijkstraineeprogramma is weer mogelijk!

12 april 2022

Solliciteren voor het Rijkstraineeprogramma is weer mogelijk!

Ben je (bijna) afgestudeerd en op zoek naar een een rol waar je een bijdrage levert aan de samenleving? Krijg je daarin graag de ruimte om te oriënteren wat het beste bij je past maar wordt je ook graag uitgedaagd in je ontwikkeling tot professional? Meld je dan aan als Rijkstrainee en ga aan de slag binnen de overheid!

Het Rijkstraineeprogramma richt zich specifiek op afgestudeerde (wo-master) studenten en young professionals die zich willen inzetten voor een beter Nederland. Als rijkstrainee krijg je de kans om te werken op allerlei terreinen die maatschappelijk van belang zijn.

In 2 jaar tijd werk je op minimaal 3 verschillende plekken. Je ontwikkelt beleid, je houdt toezicht op de uitvoering van wetten en regelgeving of je verdiept je in de bedrijfsvoering van een ministerie. Ondertussen is er tijd en ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling en volg je een opleiding.

Als rijkstrainee kun je aan de slag op 4 verschillende terreinen:

  1. Beleid- werken aan beleid betekent het verkennen en analyseren van maatschappelijke problemen en het evalueren van het huidige beleid. Daarbij voer je overleg met andere ministeries, allerlei instanties, overheden en belangenorganisaties, ontwikkel je beleidsvoorstellen en begeleid je de besluitvorming.
  2. Uitvoering- een groot deel van de Rijksoverheid houdt zich bezig met uitvoerende taken. Denk aan uitvoeringsorganisaties als de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Dienst Uitvoering Onderwijs en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
  3. Toezicht- Ook wordt toezicht gehouden op de juiste uitvoering van wetten en regels. Dat gebeurt onder andere bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Autoriteit Consument en Markt en de Inspectie Leefomgeving en Transport.
  4. Bedrijfsvoering- verder is het van belang dat de Rijksoverheid als organisatie goed functioneert. Hiervoor zijn er staffuncties en functies in de bedrijfsvoering. Het gaat om taken op het gebied van financiën, personeel, organisatie, ICT maar ook juridisch advies.

150 traineeplaatsen

Jaarlijks worden er meer dan 150 nieuwe trainees aangenomen binnen het Rijkstraineeprogramma. Alle studierichtingen op WO niveau zijn welkom. Voorwaarde is dat je je niet langer dan 2 jaar geleden bent afgestudeerd, gerekend vanaf 1 september, de startdatum van het programma. Daarnaast moet je officieel afgestudeerd zijn voordat je aan het programma begint.

Aanmelding

Kijk voor meer informatie over het Rijkstraineeprogramma op de pagina van het Rijk. Aanmelden voor het programma kan van donderdag 7 april t/m donderdag 21 april (12:00 uur). De eerste selectie vindt plaats in mei en uiterlijk 25 mei hoor je of je door de 1e selectieronde bent gekomen. Daarnaast worden van 30 mei t/m 17 juni Ver(Rijk)ingsdagen georganiseerd. Hier hoor je later meer over! Tussen donderdag 2 juni en woensdag 22 juni hoor je of je door de 2e selectieronde heen bent gekomen en in september 2022 start je met het 2- jarig Rijkstraineeprogramma.

Benieuwd naar de verhalen van huidige trainees?

Maak hier alvast kennis met Rijkstrainees

Vragen over het programma of de selectierondes?

Op 14 april heb je de mogelijkheid al je vragen voor te leggen middels een livestream.