Projecten

Nationale projecten

Students-4-Students

ECHO coördineert de campagne Students-4-Students (S4S) in opdracht van het Ministerie van OCW. In de S4S campagne worden zowel studenten als professionals in het hoger onderwijs uitgedaagd om duurzame en vernieuwende initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan het creëren van inclusief onderwijs en gelijke kansen voor álle studenten. In de S4S campagne staat ‘support’  voor studenten, door studenten centraal.

ECHO Teaching and Learning Centre (TLC)

Het Inclusive Teaching & Learning Center is een online platform uitgevoerd door ECHO (Expertisecentrum diversiteitsbeleid) in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. The Learning Center (TLC) biedt een overzicht van onderzoeken, scripties, good practises, kaders & definities, key figures en bijeenkomsten gerelateerd aan diversiteit en inclusie binnen het onderwijs.

Internationale projecten

#Multinclude

In het kader van het Erasmus+ project Multinclude heeft ECHO samen met 6 andere Europese partnerorganisaties meer dan 70 good practices van inclusief onderwijs uit verschillende onderwijssectoren gedetecteerd en geanalyseerd. Deze casussen zijn beschreven en gepubliceerd op deze pagina van de website van Multinclude en bevatten voorbeelden van inclusief onderwijs in het primair onderwijs tot het hoger onderwijs, in zowel de formele onderwijssectoren als de in- en non-formele sectoren.

Naar aanleiding van die database heeft ECHO een brede analyse uitgevoerd die nu is gepubliceerd op de Multinclude website. Doel van deze analyse was inzicht te krijgen in trends, perspectieven, strategieën en routes die bijdragen aan inclusie en succes binnen en tussen de verschillende onderwijssectoren. We willen u hierbij dan ook graag uitnodigen om eens een kijkje te nemen in deze publicatie ‘Rethinking Pathways towards Inclusion in Education: An analysis of more than 70 perspectives, practices & strategies from the #Multinclude Database’. Kijk dan ook hier voor de link naar de Multinclude analyse.

Deze analyse is met name interessant voor schoolleiders, onderwijzers, beleidsmakers en onderzoekers die op zoek zijn naar strategieën om hun onderwijs praktijk inclusiever te maken. De komende tijd zal ECHO om de week vernieuwende inzichten uit de analyse delen op sociale media, dus voelt u zich vooral vrij om ons op LinkedIn en Instagram te volgen voor specifieke kennis uit het rapport.

#IBelong

ECHO is samen met 6 andere Europese partners momenteel betrokken bij het Erasmus+ project #Ibelong in het kader van het vergroten van inclusief hoger onderwijs binnen Europa.

#Ibelong in Higher Education is een strategisch partnerschap tussen verschillende Europese kennisinstellingen met als doel een inclusieve leeromgeving te creëren voor studenten met in het bijzonder een focus op niet- westerse migranten en 1ste generatie studenten binnen het hoger onderwijs. Vragen als; hoe draag je als hoger onderwijsinstelling bij aan het creëren van sense of belonging, als ook, hoe ontwikkel je initiatieven die de kansen en resultaten van deze studenten vergroten komen hierin onder andere aan bod. Centraal in #IBelong staat het identificeren van diverse best practises binnen het hoger onderwijs (zowel Europees als internationaal), het analyseren van deze best practises en het ontwikkelen van strategieën die bijdragen aan het vergroten van kansen onder studenten.

#MURAL

-Reeds uitgevoerd- In 2019 heeft ECHO deelgenomen aan het MURAL programma (Mutual Understanding, Respect and Learning) een Europees project onder leiding van de British Council. Verschillende instellingen waaronder ECHO zijn geselecteerd uit landen als Duitsland, Griekenland, Portugal, Polen en de UK voor het MURAL-project op basis van expertise en motivatie voor het bevorderen van tolerantie en respect binnen de samenleving. MURAL is medegefinancierd door het Rights, Equality and Citizenship Programme vanuit de Europese Unie.

Binnen het MURAL-programma zijn er over 2019 verschillende Community meet-ups georganiseerd waarin we namens ECHO diverse trainingen verzorgde aan young en senior professionals volgens het Active Citizen model van de British Council. Het Active Citizen model zet de kracht van mensen- met intrinsieke motivatie voor sociale gelijkwaardigheid- om in het creëren van initiatieven die binnen de eigen context voor bewustwording en duurzame veranderingen zorgen. Door samen te werken met jongeren, beleidmakers, professionals uit het bedrijfsleven, en lokale activisten op Europees niveau heeft er niet alleen kennisdeling plaatsgevonden, maar is ook een belangrijk netwerk ontstaan van sociale activisten voor de toekomst.

Meer dan 60 deelnemers hebben vanuit Nederland geparticipeerd aan MURAL en een individueel actieplan opgesteld. Het zogeheten Social Action Plan biedt leidraad voor de diverse initiatieven die ondernomen zijn binnen verschillende settingen waaronder hoger onderwijsinstellingen, commissies, organisaties.

#GAPS