Privacy

[For English scroll down]

In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe ECHO omgaat met de persoonlijke informatie van relaties. Wij doen ons best om zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Hoe we dit precies doen, leest u in de privacyverklaring. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Verwerking van persoonsgegevens
We gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw expliciete toestemming. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Mailing: ECHO verstuurt regelmatig een mailing over programma’s en activiteiten die wij organiseren voor diverse doelgroepen. De inhoud van de mailing heeft altijd betrekking op de activiteiten die onderdeel uitmaken van ECHO. Alle soorten mailing hebben als doel u te informeren en te ondersteunen. Iedere mailing bevat een uitschrijflink.
  • Inschrijving activiteiten: ECHO organiseert diverse activiteiten in samenwerking met meerdere partijen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder toestemming delen met de partijen waar ECHO mee samenwerkt. Voor de inschrijving van activiteiten hebben wij contactgegevens van u nodig om u te kunnen informeren en op de hoogte te houden van inhoudelijke en praktische informatie over de activiteit.
  • E-mail: als u een e-mail naar ECHO stuurt voor het stellen van een vraag of het opvragen van informatie worden uw persoonsgegevens niet geregistreerd. Indien u dit wenst, kan tevens uw e-mail bericht worden verwijderd.

Wij verwerken een aantal persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u zich inschrijft voor een van onze activiteiten. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Bedrijf / onderwijsinstelling / studie
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Culturele achtergrond (alleen bij een aantal activiteiten waarbij ECHO dit relevant acht. Indien wij deze informatie opvragen en opslaan, vragen wij hiervoor eerst een expliciete toestemming)

Wijzigen persoonsgegevens
U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen opvragen en laten aanpassen  of verwijderen via info@echo-net.nl. Om eventuele misbruik te voorkomen zullen wij u hierbij vragen om u te kunnen identificeren.

 Beveiliging persoonsgegevens
ECHO neemt passende maatregelen om opgeslagen persoonsgegevens te beveiligen om misbruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens mogelijk niet goed beveiligd zijn, kunt u ten alle tijden contact opnemen met info@echo-net.nl.

 Wijziging privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om het privacybeleid te wijzigen binnen het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens.