Expertise Centrum Diversiteitsbeleid

Voordrachtsprocedure

Elk jaar kunnen professionals van instellingen voor hoger onderwijs getalenteerde studenten nomineren voor de ECHO Award. De ECHO Award is een initiatief van Echo, Expertisecentrum voor Diversiteitsbeleid dat studenten van kleur in het hoger onderwijs en jonge professionals eert voor hun uitstekende inspanningen en werk dat bijdraagt aan de bevordering van diversiteit en inclusie.  De prijs creëert kansen voor studenten om een gelijkwaardige uitgangspositie te bereiken en draagt bij aan een dialoog die maatschappelijke uitdagingen erkent en de kracht van diversiteit illustreert.

Toen de ECHO Award meer dan 20 jaar geleden voor het eerst werd uitgereikt, was diversiteit nog een nieuw thema. Verhalen van studenten met een niet-westerse achtergrond waren nauwelijks zichtbaar en het maatschappelijk debat ging vooral over diversiteitsproblemen. Inmiddels is Diversiteit &Inclusie mainstream geworden en creëert de huidige generatie studenten steeds meer ruimte om onderwerpen als institutioneel racisme te bespreken. Voor de ECHO Award 2022 is de jury daarom op zoek naar kandidaten die de volgende stap kunnen zetten in het maatschappelijk debat en actief hun rol als ECHO-ambassadeur gaan opnemen.

De winnaars worden beloond met een volledig verzorgde Summercourse aan de UCLA in de Verenigde Staten in 2023. Ze worden gekozen door een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van Kathleen Ferrier, voorzitter van de Nederlandse UNESCO Commissie.

Sluiting 24 juni 2022

Studenten die in aanmerking komen voor een ECHO Award zijn succesvolle studenten met een niet-westerse achtergrond die opvallen door hun ondernemende houding, organiserend vermogen, actieve maatschappelijke betrokkenheid en constructieve benadering van uitdagingen in verband met uitsluiting. Klik hier voor meer informatie over de definities van ECHO.

Om een kandidaat voor te dragen voor de ECHO Award 2022, dient u de volgende informatie gegevens gereed te hebben:

  1. Volledig ingevuld voordrachtsformulier ECHO Award 2022;
  2. Een voordrachtsbrief met een motivatie voor de voordracht ondertekend door een lid van het College van Bestuur/de Raad van Bestuur;
  3. Een persoonlijke motivatiebrief van de voordragen kandidaat; zie richtlijnen motivatie voordrachtsformulier
  4. Een curriculum vitae van de kandidaat.

De voordracht dient per mail te worden ingediend via pravini@echo-net.nl

Deadline voordrachten voor de ECHO Award: 24 juni 2022

Nadere toelichting documenten

Voordrachtsbrief door de instelling/faculteit/opleiding, ondertekend door een lid van het College van Bestuur/de Raad van Bestuur

In de voordrachtsbrief stelt de instelling/faculteit/opleiding de voorgedragen student voor aan de jury met een motivatie voor voordracht. De brief dient een handtekening te bevatten van een lid van het College van Bestuurd/de Raad van Bestuur.

Persoonlijke motivatie door voorgedragen kandidaat

De voordragen kandidaat dient een persoonlijke motivatiebrief in te dienen. Voor de motivatiebrief wilt de jury de volgende vragen meegeven aan de kandidaat:

  • Hoe heeft jouw weg naar de hogeschool/universiteit eruit gezien? Welke uitdagingen/successen heb je hierin beleefd?
  • Wat is jouw drijfveer om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de samenleving?
  • Hoe wil jij invulling geven aan jouw rol als ECHO Ambassadeur?
  • Hoe zie jij jouw rol in de grotere beweging die gaande is omtrent diversiteit en inclusie?
  • Hoe zou het winnen van de ECHO-award jou nog beter in staat stellen om jouw visie om te zetten in impact?

Tip! Wees niet te bescheiden in je persoonlijke motivatie. Alle informatie draagt bij aan een vollediger beeld van jou voor de jury van de ECHO Award. Succes!

Voor vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u contact opnemen met Pravini Baboeram:

pravini@echo-net.nl.

 

ECHO Ambassadors Academy

Na voordracht treden kandidaten automatisch toe tot de ECHO Ambassadors community, een netwerk van maatschappelijk betrokken studenten en (young) professionals die door de jaren heen zijn voorgedragen. Alle kandidaten worden uitgenodigd deel te nemen aan de ECHO Ambassadors Academy, een leiderschapsprogramma dat de kandidaten voorbereid op hun rol als ECHO Ambassadeur. Na voordracht ontvangen de kandidaten een formele uitnodiging tot deelname aan dit programma.

In het programma worden de kersverse ECHO Ambassadeurs meegenomen in de theorie en praktijk van diversiteit en inclusie. Naast kaders en concepten om het onderwerp bespreekbaar te maken, gaan de deelnemers aan de slag met praktische workshops waarin ze verkennen hoe ze hun rol als ECHO ambassadeur kunnen pakken. Naast begeleiding op inhoud en vaardigheden wordt ook meer informatie verschaft over het jureringsproces en wat ze kunnen verwachten van het vervolgtraject.

De ECHO Ambassadors Academy bereidt de studenten voor op kansen die ECHO biedt in activiteiten gericht op het versterken van diversiteit en inclusie in onderwijs en arbeidsmarkt.

Over

Expertise Centrum Diversiteitsbeleid

 

Social media

Contact

Telefoonnummer: 070-2400877
E-mail: info@echo-net.nl

Adres: Zuid Hollandlaan 7
Postcode: 2596 AL Den Haag