ECHO Seminar 2021

In samenwerking met het Global Inclusive Kenniscentrum van de Haagse Hogeschool en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseerde ECHO op 22 maart de 5e editie van het Seminar: Kansen voor een Inclusiever Onderwijs.

Het Seminar werd geopend met een panelgesprek onder leiding van Wâtte Zijlstra met demissionair minister Ingrid van Engelshoven, Eva Klooster onderzoeker van het rapport: ”Ongelijke toegang tot stage en werk van hbo’ers met een migratieachtergond” en student Manuel Rosa.

dr. Saran Stewart Associate Professor, Higher Education and Student Affairs en Directeur Global Education van de University of Connecticut (VS) verzorgde de keynote speech: ”Intersectional Approaches to Inclusive Pedagogy in the Era of COVID”. (Meer informatie over de onderzoeken van dr. Saran Stewart leest u terug via www.echo-tlcenter.nl)

Ochtendprogramma 09:30-11:30

Het ochtendprogramma met o.a. het panelgesprek en de Keynote van dr. Saran Stewart (0:54:00) is hier terug te kijken:

Deelsessies 13:05-13:50

Tijdens het middagprogramma vonden er verschillende deelsessies plaats vanuit o.a. Students-4-Students instellingsprojecten, student initiatieven, en programma’s binnen het Hoger Onderwijs, die bijdragen aan kansengelijkheid, diversiteit en inclusie binnen het Hoger Onderwijs. Zo spraken Saxion Hogescholen en Tilburg University over het herkennen van specifieke onderwijsbehoefte van studenten met een migratieachtergrond en interventies gericht op het vergroten van studiesucces. Studenten van de Filmacademie verzorgde een deelsessie over de totstandkoming van het Platform Diversiteit en Inclusie in samenwerking met de instelling. Daarnaast werden ook onderdelen uit het ochtendprogramma verder uitgelicht in de middag. Zo ging Eva Klooster in gesprek met de deelnemers over het onderzoeksrapport met betrekking tot stage discriminatie en bood Carien Verhoeff verdieping op het thema van Student Voice als onderdeel van de ontwikkelingen rond Wereldburgerschap wat eerder in de ochtend door Laurence Guérin was aangestipt. Leden van het committee: Nationaal Actieplan Diversiteit, Mohamed Badaou en Meredith Overman bespraken de belangrijke taken van het committee en deden een oproep uitdagingen binnen het Hoger Onderwijs te delen met het committee. Ook de landelijke uitdagingen onder Covid-19 bleven niet onbesproken waarbij de Erasmus Universiteit de eerste opgedane inzichten van het online PAP programma deelde. Als gevolg van Covid-19 ontving de Erasmus meer dan 1000 aanmeldingen voor het online PAP programma, wat door studenten als waardevol werd ervaren. Als laatste werd ook het concept van ”dekolonisatie”, ”dekolonialiteit” en ”witheid” besproken in relatie tot positionaliteit binnen het werk als diversiteitsprofessional.

Deelsessies video’s 13:05-14:00

Nieuwsgierig naar alle deelsessies?

Klik hier voor Sessie 1: Advisory Committee Diverse and Inclusive Higher Education and Research (eng)

Klik hier voor Sessie 2: Ervaringen van de Students-4-Student campagne van Saxion Hogeschool 

Klik hier voor Sessie 3: Ervaringen van de Students-4-Student campagne van Tilburg University 

Klik hier voor Sessie 4: Erasmus Pre Academic Programme in tijden van Covid , Erasmus Universiteit Rotterdam

Klik hier voor Sessie 5: Presentatie resultaten onderzoek naar stage discriminatie  

Klik hier voor Sessie 6: Student voice, wereldburgerschap aan de Haagse Hogeschool

Klik hier voor Sessie 7: Structurele samenwerking van studenten, docenten en directie bij de Nederlandse Film Academie  

Middagprogramma 14:00-15:00

Het middagprogramma stond o.l.v. Naomi van Stapele in het teken van #Blacklivesmatter binnen het Hoger Onderwijs. Hoe wordt deze beweging beleefd door studenten en onderwijsprofessionals en wat zijn de kansen om gezamenlijk op te trekken binnen de instelling om betekenis te geven aan institutioneel racisme in het onderwijs?

Het middagprogramma en het panelgesprek met o.a. Riiziane Golamun, Ismintha Waldring, Niek Putman, & Victoria Manya is hier terug te kijken: