Home

ECHO is een non-profit organisatie die zich specialiseert in diversiteitsbeleid in het (hoger) onderwijs en de arbeidsmarkt. Vragen waarmee wij ons bezig houden zijn: Hoe behaal je studiesucces voor alle studenten in een multiculturele studentenpopulatie? Hoe kan een organisatie haar personeelsbestand diverser maken? Hoe kan diversiteitsbeleid op een duurzame manier worden vorm gegeven?

Oog hebben voor diversiteit betekent bewust zijn van verschillende belevingswerelden, capaciteiten en talenten en deze positief te stimuleren. Het betekent bovendien een keuze voor innovatie en ontwikkeling, waarbij de verscheidenheid aan ervaring en perspectieven de samenleving kunnen versterken.

Wij zijn een ‘social justice driven’ organisatie die zowel het onderwijs als het bedrijfsleven dient met haar vernieuwende kennis en internationale ervaring wat betreft diversiteit. Geïnteresseerd in mogelijke samenwerking? Neem gerust contact met ons op.