ECHO Ambassadeurs

ECHO Ambassadeurs zijn excellente studenten en (young) professionals die door de jaren heen zijn voorgedragen voor de ECHO Award en ECHO beurzen sinds 2001.

Deze talentvolle en succesvolle individuen zijn ambassadeurs van het gedachtegoed van de ECHO Foundation. Zij maken het verschil en zijn als geen ander in staat om jongeren in het onderwijsproces ongeacht hun capaciteit, te stimuleren en te inspireren om te excelleren in alle aspecten die van belang zijn voor de verdere  ontwikkeling van de studie- en werkloopbaan. ECHO Ambassadeurs combineren het succesvol doorlopen van hun studie met een maatschappelijke actieve betrokkenheid.

Het netwerk bestaat inmiddels uit meer dan 400 ECHO Ambassadeurs en biedt een verscheidenheid aan kennis, ervaring en visie. Het samenbrengen van dit menselijk, intellectueel, sociaal en cultureel kapitaal in het ECHO Ambassadeursnetwerk maakt dat zij hun krachten kunnen bundelen om gezamenlijk maatschappelijke activiteiten uit te voeren ten gunste van het onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt.

ECHO Ambassadeurs worden uitgenodigd deel te nemen aan onder andere:

  • de ECHO Junior Academy als begeleider;
  • masterclasses door toonaangevende personen uit de (inter)nationale politiek, de ‘captains of industry’ en professionals uit de non-profit sector;
  • netwerkmomenten en denktankinitiatieven;
  • deelname aan brainstormsessies van bedrijven die partner zijn van de ECHO Foundation;
  • deelname aan panels;
  • spreken op relevante bijeenkomsten.