ECHO Award 2017

Ieder jaar viert ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, het succes van de multiculturele samenleving in Nederland met de uitreiking van de ECHO Award. De ECHO Award maakt excellente studenten met een niet-westerse achtergrond zichtbaar die zich als wereldburgers bewegen in verschillende contexten en vanuit een maatschappelijke missie kunnen bijdragen aan gelijke kansen voor iedereen. De winnaars worden beloond met een volledig verzorgde Summercourse aan UCLA, the University of California Los Angeles in de Verenigde Staten.

Over de ECHO Award

Studenten die in aanmerking komen voor een ECHO Award zijn succesvolle studenten met een niet-westerse achtergrond die zich onderscheiden vanwege hun bovenmatige studieprestaties, grensverleggende instelling, bruggenbouwers kwaliteiten, actieve maatschappelijke betrokkenheid en leiderschap. Het doel van de ECHO Award is om positieve aandacht te genereren voor individuele successen van studenten uit de multiculturele samenleving.

ECHO Ambassadeurs netwerk

Alle studenten die worden voorgedragen treden toe tot het netwerk van ECHO Ambassadeurs, een netwerk van studenten en (young) professionals met verschillende achtergronden en ervaringen, maar een gedeelde passie voor de samenleving en leiderschapskwaliteiten. Dit netwerk bestaat inmiddels uit bijna 400 ECHO Ambassadeurs die:

  • In contact treden met interessante organisaties en bedrijven via onder andere het ECHO Mentorprogramma.
  • Bijdragen als panelleden of workshopleiders in ECHO Activiteiten, zoals de ECHO Leergang en ECHO Conferenties.
  • Gelegenheid krijgen om kennis en ervaringen uit te wisselen met andere ECHO Ambassadeurs.

Deelname aan dergelijke activiteiten is niet verplicht, wel hoopt ECHO dat kandidaten via deze activiteiten actief verbonden blijven aan de ECHO Foundation.

Bij aanmelding wordt gevraagd op welke wijze de kandidaten denken te kunnen bijdragen aan de maatschappelijke missie van de ECHO Foundation. De kandidaten krijgen hiervoor een case aangereikt, die ze op beknopte wijze moeten onderbouwen. De case van dit jaar is gerelateerd aan inspiratieworkshops voor leerlingen in het primair onderwijs. Kandidaten kunnen in aanloop naar de uitreiking van de ECHO Award gevraagd worden de workshops te geven aan leerlingen op basisscholen in Den Haag.

ECHO Award 2017

Er worden in 2017 drie Awards uitgereikt:

  • Er wordt één ECHO Award hbo uitgereikt aan een student in het hoger beroepsonderwijs.
  • Er wordt één ECHO Award wo uitgereikt aan een student in het wetenschappelijk onderwijs.
  • Er wordt één Bèta Techniek Award uitgereikt aan een student in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs.

De winnaars worden gekozen door een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van mevrouw Andrée van Es, voorzitter van de UNESCO commissie. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats tijdens de uitreiking op 29 september 2017. De winnaars worden bekend gemaakt door wethouder Rabin Baldewsingh in het Atrium, Den Haag.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure.

Klik hier voor meer informatie over de criteria.

Klik hier voor meer informatie over belangrijke data.

Klik hier voor een impressie van voordrachten voor voorgaande jaren en het ECHO Ambassadeursnetwerk.