ECHO Ambassadeurs

Sinds 2001 wordt jaarlijks de ECHO Award uitgereikt. Een prijs voor excellent talent met een niet- westerse achtergrond binnen het hoger onderwijs. Deze studenten onderscheiden zich vanwege hun bijzondere studieprestaties en maatschappelijke inzet binnen de Nederlandse samenleving. Over de jaren hebben de voorgedragen kandidaten, finalisten en uiteindelijke winnaars van de ECHO Award zich ontwikkeld van young tot senior professionals binnen verschillende disciplines van het werkveld. Wat deze talentvolle en succesvolle individuen met elkaar gemeen hebben is dat zij het het gedachtegoed van de ECHO Foundation gezamenlijk weten te representeren. Het netwerk bestaat inmiddels uit meer dan 400 ECHO Ambassadeurs en biedt een verscheidenheid aan kennis, ervaring en visie. Het samenbrengen van dit menselijk, intellectueel, sociaal en cultureel kapitaal in het ECHO Ambassadeursnetwerk maakt dat zij hun krachten kunnen bundelen om gezamenlijk maatschappelijke activiteiten uit te voeren ten gunste van het onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt.

ECHO Ambassadeurs worden uitgenodigd deel te nemen aan onder andere:

  • diverse panelgesprekken binnen het onderwijs en het bedrijfsleven
  • masterclasses door toonaangevende personen uit de (inter)nationale politiek, de ‘captains of industry’ en professionals uit de non-profit sector;
  • netwerkmomenten en denktankinitiatieven;
  • spreken op relevante bijeenkomsten;
  • aansluiten bij (inter)nationale relevante seminars.

Young and senior professionals binnen het ECHO Ambassadeursnetwerk:

Nieuwe ECHO Ambassadeurs 2019-2020

Huidige ECHO Ambassadeurs combineren het succesvol doorlopen van hun studie met een maatschappelijke actieve betrokkenheid. Zie finalisten ECHO Award 2019.

Zij maken het verschil en zijn als geen ander in staat om jongeren in het onderwijsproces ongeacht hun capaciteit, te stimuleren en te inspireren om te excelleren in alle aspecten die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van de studie- en werkloopbaan.